workshops
Het Huis voor de Kunsten Limburg voert haar steunfunctie voor de Limburgse cultuursector onder andere uit door (bij)scholing aan te bieden voor besturen, vrijwilligers en andere aanbieders op het gebied van (amateur)kunsten en erfgoed. 

Op deze pagina staat ons workshopaanbod voor oktober en november 2017. (Mede tot stand gekomen in samenwerking met de LBM, LBT, OLS en het VNK-L in het kader van de Motie Limburgse Volkscultuur.)  
e-flyer_voorkant
binnenkort

Masterclass Governance & Cultuur

Net als in andere sectoren worden aan bestuur en toezicht in de culturele sector steeds hogere eisen gesteld. Er moet voldaan worden aan de Governance Code Cultuur, bestuurders en toezichthouders moeten professionaliseren en incidentele missers zijn voor politiek en pers aanleiding om de hele sector als ‘slecht’ af te schilderen. Hoe kunnen toezichthouders en bestuurders van culturele organisaties in dit ingewikkelde krachtenveld opereren? 
Lees meer...
verstreken

Workshop Van samenwerken tot fuseren

Verenigingen en stichtingen in het culturele veld worden geconfronteerd met maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Om het ledenbestand op peil te houden, de bestuurlijke en organisatorische slagkracht te verbeteren, kosten te besparen, de kwaliteit te verhogen of om innovatie en vernieuwing mogelijk te maken, kan samenwerken een belangrijk middel zijn.
Lees meer...

Workshop Creatief jongeren bereiken

Veel culturele stichtingen en verenigingen hebben moeite om nieuwe jeugdleden en/of jongere bestuursleden te werven en behouden. Hoe bereik je hen en hoe zorg je dat ze enthousiast worden én blijven? In deze workshop leer je hoe je je creatieve brein kunt activeren en hoe je zelf met creativiteit, lef en out-of-the-box denken tot nieuwe inzichten kunt komen.
Lees meer...

Workshop Boekhouden voor culturele stichtingen en verenigingen

Hoe zorg je als culturele stichting of vereniging dat je boekhouding in orde is? Dat je voldoet aan de eisen van subsidiegevers en Belastingdienst en dat op inzichtelijke wijze verantwoording kan worden afgelegd? In deze workshop krijg je de basisbeginselen van boekhouden bijgebracht en leer je aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden hoe de financiële administratie en verantwoording idealiter in elkaar moeten steken.
Lees meer...

Workshop Eventcommunicatie en -marketing

In deze workshop leer je hoe je de marketing en communicatie rondom de organisatie van een (cultureel) evenement kunt organiseren. Hoe bepaal je het doel, de strategie en de planning? Je krijgt uitleg over verschillende communicatiemiddelen en welk middel het beste op welk moment en waar kan worden ingezet.
Lees meer...

Workshop Projectplan schrijven en fondsen werven

Inkomsten uit fondsenwerving zijn voor de cultuursector in toenemende mate van belang. Maar hoe pak je dat aan als culturele stichting, vereniging, instelling of individueel organisator? In deze workshop staat het schrijven van een goed projectplan en het opstellen van een realistische begroting centraal. 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?