*Afbeelding Freepik
 

Crowdfunding voor de culturele sector in Limburg 

Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt het culturele veld in Limburg onder andere door kennis over crowdfunding te delen en crowdfunding-campagnes te stimuleren en te begeleiden. Crowdfunding is een nieuwe manier om een organisatie en haar (potentiële) publiek dichter tot elkaar te brengen. Tevens kan het bijdragen aan het genereren van meer eigen inkomsten, een uitdaging waarvoor steeds meer instellingen en organisaties zich gesteld zien. 

Coaching

Één van onze consulenten volgde een trainingstraject ‘donation- en rewardbased campaigns’ bij een groot crowdfunding consulting agency in Nederland: Douw&Koren Amsterdam. Door het succesvol afronden hiervan kan zij musea, instellingen, verenigingen en organisaties coachen tijdens het opzetten van hun eigen crowdfundingcampagne. Hierbij gaat het onder andere om:
 • Een goed inzicht geven in de do’s en don’ts van crowdfunding.
 • Inschatten welke projecten of ideeën geschikt zijn voor (gedeeltelijke) financiering middels crowdfunding
 • Op basis van het crowdfunding-canvas een crowdfunding-strategie en -campagne ontwikkelen.
 

Crowdfunding vanuit het Huis voor de Kunsten Limburg

 • Het begeleiden van drie (succesvolle) pilot crowdfundingcampagnes in 2016 en 2017. (voor meer informatie zie onze website)
 • Coachingstrajecten op basis van het gebruikte model van Douw&Koren (twee sessies á 3,5 uur en 5-6 uur coaching tijdens het proces).
 • Workshop (1 dag) ‘Crowdfunden doe je zo!’
 • Lezingen en presentaties (30-60 minuten, op locatie).
 • Kennisdeling via onze website.
 • Adviezen en tips op aanvraag.

Subsidieregeling

De Provincie Limburg heeft een speciale subsidieregeling in het leven geroepen i.s.m. crowdfundingplatform Voordekunst. De Provincie Limburg draagt bij aan campagnes met een duidelijk aanwijsbare link met Limburg. Deze regeling houdt in dat projecten die aan bepaalde voorwaarden voldoen in aanmerking komen voor 30% subsidie van het doelbedrag. Lees de voorwaarden op voordekunst.

Leesvoer en tips:

Meer lezen over crowdfunding? Klik hier voor leestips.

Crowdfunding: wat is het precies en wat levert het op?

‘Crowdfunding’ is een samenstelling van twee woorden. Namelijk ‘crowd’ oftewel ‘publiek’ en ‘funding’ oftewel ‘financiering’. Veel mensen leggen onterecht de nadruk leggen op dat tweede woord: ‘funding’. Crowdfunding houdt in dat de initiatiefnemers samen met het publiek, de ‘crowd’, bouwt aan de toekomst van een organisatie, instelling of onderneming.
Crowdfunden is hard werken. Jezelf een spiegel voorhouden en experimenteren met publieksbereik. Met de manier waarop je communiceert. Het is niet makkelijk een concreet antwoord te geven op vragen als: Waarom dit project? Waarom nu? Waarom heb je het publiek nodig? Wat is je boodschap eigenlijk? En wordt jouw boodschap wel op de juiste manier geïnterpreteerd?
Crowdfunding is gericht op het creëren van een activerende community. Het is bouwen aan jouw toekomst met een betrokken publiek. Het kan ook gezien worden als ondernemen met het publiek (co-creatie). Het is dialoog die bestaat uit ‘vragen’ - je vraagt jouw crowd om te investeren in jouw mooie project - en ‘geven’ - je geeft jouw crowd iets bijzonders terug waardoor ze zich mede-eigenaar van het project voelen.
Crowdfunding geeft een organisatie een concrete en goed geformuleerde reden om op het publiek (en sponsoren!) af te stappen. Het levert in sommige gevallen ook nog nieuwe vrijwilligers op en investeerders blijven graag op de hoogte van ontwikkelingen en zullen in de toekomst graag bijdragen aan nieuwe projecten.
Als een organisatie een actieve crowd heeft die graag bijdraagt aan haar projecten, werkt dit positief bij het aanvragen van fondsen en subsidies. Ook kan het sponsoren over de streep trekken: er is bewezen draagvlak voor projecten van deze organisatie.   

Kenmerken van crowdfunding

 • Er is sprake van een concreet en afgebakend project met een vooraf vastgesteld (realistisch) doelbedrag.
 • De campagne heeft een beperkte looptijd (gemiddeld 30 tot 60 dagen) waarin het doelbedrag moet worden behaald (via een crowdfundingplatform). 
 • Als het doelbedrag niet binnen de looptijd wordt gehaald, is het project niet geslaagd en gaat het geld terug naar de investeerders
 • Een online crowdfundingplatform breng een aantal zaken in rekening: een plaatsingsfee (gemiddeld €100,-) en een succesfee (gemiddeld 5-7% van het behaalde doelbedrag). In ruil daarvoor zorgt het platform voor alle financiële transacties (en stort het geld terug aan alle individuele funders als een campagne niet slaagt) en stelt het de campagne-pagina beschikbaar.
 • Openheid staat centraal: waarin investeert jouw crowd precies, hoe verloopt de campagne wat gebeurd er nadat de campagne succesvol is afgerond? 
 • Crowdfunding draait om het opbouwen en/of versterken van de relatie met jouw crowd. Dat wil zeggen: gericht op het creëren van een activerende community. 
 • Crowdfunding is een strategie die ingepast moet worden in de communicatie- en financieringsstrategie van de organisatie.

Soorten crowdfunding

We kennen vier verschillende soorten van crowdfunding (‘leningen’, ‘aandelen’, ‘donaties’ en ‘tegenprestaties’). Daarvan zijn twee typen geschikt voor het culturele veld: het type ‘donaties’ - iemand steunt het project financieel en krijgt daar grote dank voor terug. Daarnaast het type ‘tegenprestaties’ - iemand steunt het project en krijgt hiervoor een (im)materieel ‘cadeautje’ terug van de initiatiefnemer. De andere twee vormen zijn gebaseerd op het betalen van rente over het bedrag waarmee iemand in een project stapt en het uitgeven van aandelen voor bijvoorbeeld een startende onderneming.

De gemiddelde financiële opbrengst van een rewardbased crowdfundingcampagne voor de culturele sector ligt op €7.200,- per project. Er zijn echter uitzonderingen op deze ‘regel’. Een aantal campagnes hebben enkele tientallenduizenden euro’s bij elkaar weten te sprokkelen door een goed opgezette campagne te lanceren! En doordat zij (inter)nationale persaandacht hebben weten te generen. Het hier genoemde bedrag is dus een gemiddelde, laat je daardoor zeker niet tegenhouden, maar besef wel dat er voor een campagne van met een doelbedrag van €10.000,- of meer een zeer goed geplande en intensieve campagne nodig is met veel partnerschappen en gepassioneerde ambassadeurs.

Bij een campagne die uitgaat van het donatie-principe is er sprake van veel investeerders die allemaal een kleine bijdrage doen (het gemiddelde ligt daarbij tussen €10,- en €25,-) en daar niets voor terug krijgen. De investeerders die meedoen dragen het initiatief en/of de initiatiefnemers een warm hart toe. Een ‘donatie-campagne’ is grotendeels afhankelijk van het eigen (warme) netwerk van de initiatiefnemers. Dit type crowdfunding is geschikt voor doelbedragen tot €5.000,-

Bij een campagne die gebaseerd op het principe van niet-financiële tegenprestaties doen mensen eveneens mee omdat ze het initiatief of de organisatie een warm hart toe dragen. Daarnaast doen mensen mee omdat ze een leuke (im)materiele tegenprestaties krijgen als de campagne slaagt. Ook het succes van dit soort crowdfunding is afhankelijk van het bestaande netwerk van de initiatiefnemers, instelling en de ambassadeurs. De investeerders worden vaak over de streep getrokken door de leuke tegenprestatie en leggen daarom gemiddeld een hoger bedrag in (€25,- tot €50,-). Dit type crowdfunding is geschikt voor campagnes tot €50.000,-.

De crowdfundingtypes gebaseerd op rente en aandelen zijn wel geschikt voor doelbedragen hoger dan €50.000,-, maar door hun aard eigenlijk niet van toepassing op maatschappelijke projecten. 

Wat maakt een campagne tot een succes?

Een succesvolle campagne begint met het vormen van een sterk en toegewijd team. Het nemen van voldoende tijd (minstens drie maanden, liefst een half jaar) om de campagne vorm te geven: het schrijven (en testen!) van de ‘campagnetekst (1A4)’, bedenken van 5 tot 7 ‘tegenprestaties’ voor de funders, het voorbereiden en maken van een enthousiasmerende ‘video-pitch’ van maximaal twee minuten en het verder inrichten van de campagne-pagina op het crowdfundingplatform.

Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de campagneplanning: het in kaart brengen van alle doelgroepen en netwerken, (ver)sterke(n) bestaande netwerken, samenwerkingsverbanden aangaan met bijvoorbeeld regionale omroep, schrijvers, kunstenaars enz. Een solide planning van de voorbereidingsfase (pre-crowdfunding) tot aan de live-gang en het daadwerkelijk campagne voeren tijdens de live-periode. Denk daarbij aan het verdelen van taken en het plannen van media-aandacht en uitingen op social-media, nieuwsbrieven en sponsorwerving. Ook moet er gedacht worden aan het samenstellen van een groep (invloedrijke en/of enthousiaste) ‘ambassadeurs’ en het samenstellen en een testgroep voor de campagneteksten, rewards en video-pitch.

In een ideale situatie is er een (klein) startbedrag beschikbaar. Een klein budget is vaak nodig voor het maken van de video-pitch, pr & marketing en gedeeltelijk voor het bekostigen van de rewards (de cadeautjes voor deelnemers). Een startbudget is echter geen absolute must! Door bijvoorbeeld samen te werken met de lokale omroep, ondernemers, studenten en vrijwilligers is al veel mogelijk! Bovendien voelen deze partners zich dan mede eigenaar van de campagne en zullen zij zich inzetten om het project te laten slagen.

Maar het allerbelangrijkste is het eigen enthousiasme van de initiatiefnemers, teamleden, organisatie en ambassadeurs!  

Crowdfunding: is dat iets voor mij?

 • Is de organisatie bereid om een risico te nemen? Je weet pas aan het einde van de campagne-periode of de campagne geslaagd is. Er moet tijd geïnvesteerd worden en wellicht moet er geïnvesteerd worden in de opname van de video-pitch en/of promotiemateriaal. Voorafgaand aan de live-gang zijn geen garanties, jouw crowd laat zich niet dwingen. De voltallige organisatie én het projectteam moeten bereid zijn om het avontuur aan te gaan. Daarnaast moet er vooraf al bekeken worden of het netwerk van de organisatie groot genoeg is om het gewenste doelbedrag te betitelen als realistisch.
 • Is er voldoende intern draagvlak? Directie, bestuur, medewerkers, vrijwilligers, afdelingshoofden etc. iedereen moet overtuigd zijn: de crowdfunding gaan we samen doen en levert ons iets moois op. Is er onvoldoende draagvlak binnen de organisatie? Richt je dan eerst op het overtuigen van je eigen organisatie en het enthousiasmeren! Jouw directie omgeving is namelijk de eerste groep investeerders die je gaat aanspreken om een financiële bijdrage te leveren.
 • Is er voldoende tijd beschikbaar voor het ontwikkelen van een campagne? Het ontwikkelen van een goede campagne (en communicatieplanning) neemt minstens 3 maanden in beslag. Het is een periode waarin er veel gebrainstormd moet worden. Crowdfunding betekent niet dat er ‘gemakkelijk financiering’ te verkrijgen is voor een project. Als de organisatie alleen interesse heeft in financiering en niet in een relatie met (en uitbouwen van) haar crowd, kan die energie beter gericht worden op het schrijven van klassieke fondsenaanvragen.
 • Ben je als organisatie bereid om openheid van zaken te geven?
 • Crowdfunding wordt gekenmerkt door transparantie. Jouw crowd moet precies weten waarin ze investeren. Daarbij moet iedere eurocent dus verantwoord kunnen worden. de regel is: wat je beloofd, moet je uitvoeren én dat geldt ook voor de tegenprestaties die je biedt. Ook moet je jouw funders en crowd wekelijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de campagne via updates, nieuwsbrieven en/of social media. 
 • Is er een concreet project en realistisch doelbedrag? Hoe concreter en tastbaarder het project is, hoe geschikter het is voor crowdfunding. Afgeraden wordt om crowdfunding in te zetten voor structurele kosten voor personeel, gebouw en/of marketing. Jouw crowd wil jouw project kunnen zien, voelen en/of bezoeken. Bekijk ook of het totale bedrag uit jouw crowd kan komen. Dit doe je door het bekijken van je netwerk en vooraf doelgroepen te bepalen en te brainstormen over mogelijke ambassadeurs. Lukt het niet om je gewenste bedrag uit de crowd te halen, stel het dan bij naar beneden en combineer het met een fondsenaanvraag. 
Mocht je interesse hebben in het opzetten van een campagne en een beroep willen doen op begeleiding vanuit het Huis voor de Kunsten Limburg, denk dan alvast na over de volgende (belangrijke) zaken die bij het opzetten van een campagne komen kijken:
 • Omschrijf het project: wat wil je met crowdfunding (gedeeltelijk) financieren? Tip: Hoe concreter en tastbaarder des te groter is het succes bij het publiek
 • Waarom dit project/actie? Bijv. ‘met dit project kunnen we kennis ontrafelen die ander verborgen zou blijven.’
 • Waarom juist nu dit project of actie? Bijv. ‘zonder deze campagne blijft deze kennis voor de ons (de gemeenschap) verborgen.’
 • Uit wat voor soort mensen bestaat jouw (potentiële) crowd, hoe groot is die crowd, hoe ga je deze mensen benaderen en overtuigen om te investeren in jouw project?
 • Welk (minimum) bedrag is er nodig om het project te realiseren? (doelbedrag) Dit hoeft niet het volledige benodigde bedrag te zijn, maar een startbedrag om in te zetten bij fondsen- en sponsorwerving.
 • Wat kun je de funders (donateurs) van de campagne bieden? Dit zijn de ‘rewards’ oftewel cadeautjes. Probeer unieke cadeautjes te bedenken die in relatie staan met de campagne en die weinig tot geen geld kosten. Bijv. een bijzondere rondleiding of lezing of een handgeschreven dankkaartje.
 • Welke offline activiteiten kun je bieden voorafgaand en tijdens je campagne? Denk daarbij aan een kick-off moment, lezingen, workshops, wandelingen, netwerkbijeenkomsten etc. Zoek naar zoveel mogelijk manieren en momenten om je potentiële funders persoonlijk te benaderen.
 • Welke kosten ga je maken? (bijvoorbeeld voor de video, PR (materiaal als affiche, uitnodigingen, flyers) en als de campagne succesvol is de rewards)
 • Is er eigen budget beschikbaar? Zo ja, welk bedrag? Het is aan te raden om een klein budget beschikbaar te hebben voor bijvoorbeeld pr-kosten of vergoedingen voor filmmakers.
 • Wanneer wil je de campagne starten en hoe lang is de looptijd?
 • Wie wil er meewerken aan de campagne: beoogde teamleden? Wie kan welke taak op zich nemen? Er zijn diverse taken te verdelen binnen een campagne. Het is raadzaam om een team te hebben dat uit 3 tot 5 personen bestaat. Bij het samenstellen van het team moet ook duidelijk zijn dat er een commitment wordt gevraagd en dat het niet vrijblijvend is. Een campagne maken en later voeren is tijdrovend en kan stressvol zijn.
 • Is er intern draagvlak onder medewerkers en/of vrijwilligers? Dit aspect blijkt het moeilijkste. Vrijwilligers vinden vaak dat zij al voldoende investeren in de organisatie en zijn daarom het moeilijkst te overtuigen om ook financieel te investeren in de campagne.
 • Hoeveel tijd is er beschikbaar (bijvoorbeeld per teamlid) tijdens de verschillende fases van de campagne? Het ontwikkelen van een solide campagne neemt ongeveer twee tot zes maanden in beslag. (uitgaande van 4 uur per week per teamlid).
 • Zie je samenwerkingsmogelijkheden met bijvoorbeeld ondernemers uit de buurt of de regionale televisiezender. Een samenwerkingsverband kan vruchtbaar zijn voor o.a. het maken van de video-pitch en reclame tijdens de campagne.
 • Elke campagne heeft een eigen testgroep nodig: wie zou je overwegen als beoogd lid van deze testgroep? De testgroep bekijkt de campagnetekst, cadeautjes en film zullen meerdere keren aan hen voorgelegd worden, dit kan per mail of tijdens een vergadering op een locatie.
 • Beoogde ambassadeurs? Zijn er mensen die de initiatiefnemer of soortgelijke projecten in het verleden een warm hart hebben toegedragen?

Vragen?

Over Crowdfunding? Neem dan contact op met Sandra Welters, consulent Musea via:
T: 0475 399 274
E: swelters@hklimburg.nl

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?