door!

>>> Ga terug naar de overzichtspagina van DOOR!
foto: AudreyS Photography

Schrijfsessies

Op woensdag 21 en woensdag 28 november vinden bij het Huis voor de Kunsten Limburg (Steegstraat 5, Roermond) van 14.30- 17.00 uur twee schrijfsessies plaats voor de subsidieregeling SamenDOOR! voor het schooljaar 2018-2019. Deze regeling is bedoeld voor muziekverenigingen in samenwerking met het primair- en voorgezet onderwijs.

Binnen DOOR! hebben wij ons de afgelopen jaren ingezet voor structureel muziekonderwijs op primair en voorgezet onderwijs. Samen met de culturele omgeving realiseerden we kansen voor leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Deze lijn zetten we door met de regeling SamenDOOR!

Omdat we weten dat het schrijven van een aanvraag soms best lastig kan zijn, gaan we op deze middag samen met jullie aan de slag. We helpen jullie op weg met het schrijven van een aanvraag voor de subsidieregeling SamenDOOR!. Samen gaan we voor meer muziek in de klas!

Alvorens je een aanvraag doet is het belangrijk om meer te weten over deze subsidie, lees deze hier.

Achtergrondinformatie

Op 27 juni 2018 hebben partijen uit de gouden driehoek: onderwijs, culturele veld en overheid een convenant ondertekend waarin ze het volgende hebben geformuleerd:

Alle partners van SamenDOOR! zetten zich in om de campagne van DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg te versterken en te borgen met als doel:

Méér Muziek in de Klas onder- en na schooltijd mogelijk te maken om muziekonderwijs verder te verduurzamen zodat alle schoolgaande kinderen en jeugd eind 2020 toegang hebben tot goed muziekonderwijs in de hele provincie Limburg.

De ondertekenaars zullen zich allen sterk maken om dit doel op zo veel mogelijk plaatsen met concrete acties te vertalen in de praktijk. Daarnaast zijn zij allen ambassadeur van SamenDOOR! en zetten zij zich in om kinderen, jongeren en volwassenen te enthousiasmeren voor kwalitatief goed muziekonderwijs in Limburg.

Sinds de officiële start in 2015 heeft DOOR! masterplan muziekonderwijs geresulteerd in een traject waarbij op dit moment 140 basisscholen (PO) en 3 middelbare scholen (VO) muziekonderwijs weer structureel in de klas hebben ingevoerd in samenwerking met een muziekvereniging. Een 20-tal basisscholen zijn een samenwerking aangegaan met een poppodium.
Omdat zowel de Vroege Vogel regeling(provinciaal) als de Impuls Muziekregeling (landelijk) ten einde lopen heeft de provincie de opdracht gegeven een nieuwe regeling te faciliteren. Deze regeling zal uitgevoerd worden door het Huis voor de Kunsten Limburg.

De bedoeling is dat alle ondertekenaars van het convenant zich in deze regeling herkennen en hun rol kunnen pakken.

Programma

14.30 uur ontvangst en korte uitleg
14.45 - 17.00 uur onder begeleiding aanvraag schrijven

Inschrijven

Wil je deelnemen aan één van de schrijfsessies, dat kan! Deelname is gratis maar schrijf je van tevoren in zodat wij weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.

Het is de bedoeling dat je als tweetal deelneemt aan de schrijfsessie: vertegenwoordiger van de school en de vertegenwoordiger van de muziekvereniging. 

Inschrijven mogelijk t/m maandag 19 november a.s.

Klik hier om in te schrijven.

>> Je wordt dan geleid naar het inschrijfsysteem. Door het invullen van alle gegevens en het selecteren van één schrijfsessie, reserveer je een plek. 

Meenemen

Voor de schrijfsessie heb je een laptop nodig. 
Je kunt je voorbereiden door de documenten die je nodig hebt alvast te downloaden op je laptop:

Praktisch

Datum: 21 & 28 oktober 2017
Tijd: beide 14.30 - 17.00 uur
Locatie: Huis voor de Kunsten Limburg, Steegstraat 5, 6041 EA Roermond

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?