welkom

Welkom op de website van het Huis voor de Kunsten Limburg. Het Huis is dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed). Wij zijn een organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg. Op deze website kunt u informatie vinden over alle aangesloten organisaties en over de verschillende disciplines waarin wij werken.
Lees meer...

nieuws
 • 15 oktober 2018 Deadlines projectsubsidies voor literaire vertalingen bekend
  Het Nederlands Letterenfonds beoogt met de regeling Projectsubsidies voor Literaire Vertalingen de Nederlandse…

  Het Nederlands Letterenfonds beoogt met de regeling Projectsubsidies voor Literaire Vertalingen de Nederlandse literatuur te verrijken door de bevordering van vertalingen van belangrijk literair werk uit alle taalgebieden en genres. Literair vertalers kunnen met behulp van een projectsubsidie van het fonds investeren in kwaliteitsvolle vertalingen en in (de ontwikkeling van) hun talent.

  De regeling Projectsubsidies voor Literaire Vertalingen (PLV) vervangt sinds 2015 de herziene regeling projectwerkbeurzen voor literair vertalers. De nieuwe regeling biedt aanvragers meer inzicht in de manier waarop de hoogte van de subsidiebedragen wordt berekend.

  Deadlines
  Voor 2019 zijn er drie subsidierondes waarin de aanvragen worden behandeld:

  • Aanvraag binnen vóór 15 december 2018: besluit naar verwachting half april.
  • Aanvraag binnen vóór 15 april 2019: besluit naar verwachting eind juli.
  • Aanvraag binnen vóór 15 augustus 2019: besluit naar verwachting eind november.

  Aanvragen moeten altijd in het beginstadium van de vertaling worden ingediend. Wacht dus niet op de ‘sluitingsdatum’ van een specifieke ronde. U kunt uw aanvraag zonder bijlagen insturen. U krijgt vervolgens twee weken de tijd om uw aanvraag compleet te maken.

  Voorwaarden en meer info is hier te vinden. 
   

  lees meer…
 • 15 oktober 2018 De Stichting Nederlandse Dialecten lanceert dialect Spotifylijst
  De Stichting Nederlandse Dialecten lanceerde op woensdag 10 okober jl. de Spotifylijst Uit alle streken. Albert…
  De Stichting Nederlandse Dialecten lanceerde op woensdag 10 okober jl. de Spotifylijst Uit alle streken. Albert Bartelds (IJsselacademie) en Henk Scholte (Centrum Groninger Taal en Cultuur en maker/presentator van het streektaal radioprogramma Twij Deuntjes Veur Ain Cent) stelden de lijst samen. Deze eerste lijst met veertig nummers uit heel Nederland en Vlaanderen is een mooie kennismaking met muziek in de diverse streektalen uit alle delen van Nederland en Vlaanderen.

  De SND is van plan om geregeld nieuwe afspeellijsten op het SND-Spotify-account te zetten. De moeite waard voor alle dialectliefhebbers om dit account te volgen dus.

  De lijst wordt gelanceerd n.a.v. de Week van het Nederlands die door de Nederlandse Taalunie wordt georganiseerd.

  Stichting Nederlandse Dialecten (SND)
  De SND is een overlegorgaan voor streektaalbeleid, waarin vooral streektaalbeleidsmakers en taalwetenschappers vertegenwoordigd zijn. Het hoofddoel van de SND is het streven naar een wetenschappelijk onderbouwd streektaalbeleid. De SND organiseert daartoe populariserend-wetenschappelijke en culturele evenementen (Dialectendag, Streektaalconferentie), en verstrekt via publicaties en online informatie over de dialecten die in het Nederlandse taalgebied worden gesproken.

  lees meer…
 • 10 oktober 2018 Nieuwe kansen voor cultuurcoaches
  De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur en verbindt cultuur met andere sectoren in de gemeente. De cultuurcoach…
  De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur en verbindt cultuur met andere sectoren in de gemeente. De cultuurcoach kan in dienst zijn bij de gemeente, maar bijvoorbeeld ook bij een culturele instelling. Het rijk en de gemeente financieren de cultuurcoach. Op 1 januari 2019 wordt de regeling hiervoor aangepast. Er komt meer budget beschikbaar en de doelstellingen zijn verbreed. Naast het primair onderwijs, kunnen cultuurcoaches vanaf 2019 ook aan de slag in andere sectoren zoals zorg, welzijn of het mbo.

  Brede impuls combinatiefuncties
  Het initiatief voor deze functies is gestart met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (2008-2012), sinds 2013 bekend als de Brede impuls combinatiefuncties. De ministeries van VWS,OCW en SZW stellen middels de regeling geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Het gaat hier om cofinanciering; gemeenten die deelnemen dragen 60% van de kosten bij, zelf en/of via lokale partners.

  De combinatiefunctionarissen kunnen ingezet worden in sport of in cultuur. Binnen de cultuursector noemen we een combinatiefunctionaris een cultuurcoach, in de sport een buurtsportcoach. Oorspronkelijk lag de nadruk in de regeling op de verbinding tussen sport en cultuur en het primair onderwijs, in het bijzonder de brede scholen. Met ingang van 2019 kunnen cultuurcoaches breder ingezet worden. 

  lees meer…
 • 10 oktober 2018 Opening vernieuwde Papyruszaal – Theater aan het Vrijthof
  Op 4 en 6 oktober jl. was het zover, de vernieuwde Papyruszaal in Theater aan het Vrijthof werd geopend. Na 118…
  Op 4 en 6 oktober jl. was het zover, de vernieuwde Papyruszaal in Theater aan het Vrijthof werd geopend. Na 118 dagen verbouwen was het tijd om samen met bezoekers en met de theaterhuisgezelschappen: philharmonie zuidnederland en Toneelgroep Maastricht de zaal te openen met een openingsprogramma.


  lees meer…
 • 10 oktober 2018 Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context 2018
  Het Stimuleringsfonds roept architecten, ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren die behoren tot…
  Het Stimuleringsfonds roept architecten, ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren die behoren tot de top van de creatieve industrie op om een projectaanvraag in te dienen voor een internationaal project. Voorwaarde voor ondersteuning is de samenwerking en presentatie met een internationale instelling, organisatie of bedrijf met een uitstekende reputatie. Met de Open Oproep Talentontwikkeling Internationale Context stimuleert het fonds de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers die een bijzondere samenwerking aangaan met een buitenlandse partner. Dit is de eerste oproep in een serie van drie die elk najaar tot en met 2020 wordt uitgeschreven.

  Oproep
  Deze serie open oproepen wordt mogelijk gemaakt door het aanvullende budget dat de minister Van Engelshoven in 2018 aan het fonds beschikbaar heeft gesteld om internationalisering & talentontwikkeling in de creatieve industrie verder te stimuleren. Met dit budget wil het Ministerie van OCW toptalent ondersteunen om zich internationaal te positioneren.
  Voor deze open oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2018 € 125.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 25.000.

  Afhankelijk van het project kunnen de samenwerkingen uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een onderzoek, presentatie of residentie.

  Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:
  • de ontwerper/maker/architect moet tot de top van de creatieve industrie behoren;
  • de ontwerper/maker/architect heeft de Nederlandse nationaliteit of een praktijk die in Nederland is geregistreerd;
  • de buitenlandse partner geniet een uitstekende reputatie;
  • ten minste 50% van de totale projectkosten bestaat uit cofinanciering, waarvan een substantieel gedeelte wordt bijgedragen door de buitenlandse partner;
  • een voor het project relevante presentatievorm is opgenomen aan het eind van het traject;
  • er is geen sprake van een opdrachtrelatie tussen de twee partijen.

  Indienen
  De aanvraag kan tot en met woensdag 7 november 2018 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.  

  lees meer…
 • 08 oktober 2018 Vocaal Ensemble Quint uitgeroepen tot Limburgs Koor van het Jaar 2018
  Afgelopen weekend stond TheaterHotel De Oranjerie in Roermond in het teken van de Limburgse Koordagen 2018, georganiseerd…
  Afgelopen weekend stond TheaterHotel De Oranjerie in Roermond in het teken van de Limburgse Koordagen 2018, georganiseerd door het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) en het Huis voor de Kunsten Limburg. Koorleden en dirigenten namen deel aan inspirerende workshops en gaven prachtige optredens waarbij ze kans maakten op allerlei prijzen. Gisteravond maakten Ger Koopmans, gedeputeerde cultuur van de Provincie Limburg, en jurylid Jetse Bremer de winnaars bekend. Vocaal Ensemble Quint uit Venlo onder leiding van Esther Zaad werd uitgeroepen tot Limburgs Koor van het Jaar 2018. 

  Aan het Open Limburgs Korenfestival – onderdeel van de Limburgse Koordagen - namen 22 koren deel. Vocaal Ensemble Quint werd hierbij niet alleen Limburgs Koor van het Jaar, maar ook Beste Middelgroot Koor. Koorschool Cantarella uit Beek onder leiding van Marleen Everink werd uitgeroepen tot Beste Klein Koor (<20 zangers). De Themaprijs ‘Creativiteit vanuit traditie’ ging naar Vocal Group Odeon onder leiding van Jacqueline Nelissen.

  De Limburgse Koordagen boden ook een uitgebreid programma voor de jeugd. Zo traden maar liefst 165 kinderen op tijdens het Limburgs Kinderkorenfestival en het ZingDOOR!-festival. Kinderkoor Sjamaes uit Maastricht onder leiding van Krissie Verstappen werd uitgeroepen tot Limburgs Kinderkoor 2018. De aanwezige jeugdjury reikte ook een prijs uit aan Kinderkoor CantaYoung uit Kerkrade onder leiding van Kirsten Lauvenberg-Dortants. De Themaprijs ‘Creativiteit vanuit traditie’ ging naar Kinderkoor Cantarella Swartbroek met Schoolkoor de Kameleon uit Weert onder leiding van Rita Scheffers.

  lees meer…
 • 03 oktober 2018 Talent in Beeld: Ton Eyssen
  In zijn werkende leven was Ton Eyssen (Maastricht, 1946) elektrotechnisch tekenaar en landmeter en de laatste 25…
  In zijn werkende leven was Ton Eyssen (Maastricht, 1946) elektrotechnisch tekenaar en landmeter en de laatste 25 jaar bedrijfsfotograaf bij een grote energieleverancier. Toen hij halverwege de veertig was, ging hij op schilderles. “Ik kwam steeds meer in aanraking met de beeldende kunst en wilde mijn creatieve fantasie in de fotografie weer gaan geven op doek. Op een gegeven moment ging ik in sommige schilderijen voorwerpen monteren en uiteindelijk heb ik het schilderen losgelaten en ben ik 3D-beelden gaan maken. Daar heb ik meer geduld voor en het fascineert me hoe ik ze technisch in elkaar kan monteren.”
  Ton heeft een hele wachtkamer, zoals hij het zelf noemt, aan voorwerpen. “Klokjes, messing beeldjes, oude gebruiksvoorwerpen, glazen stolpen, poppen… en de laatste tijd ben ik ook geboeid geraakt door de schoonheid van printplaten en andere elektronica.”

  Mystery Tower
  In 2017 won hij met zijn beeld ‘Mystery Tower’ de allereerste editie van InBeeld, een wedstrijd voor de beeldende amateurkunst in Limburg. “Voor dit werk liet ik mij inspireren door de fantasiewereld van Jeroen Bosch. Al mijn hele leven ben ik geïnteresseerd in oude culturen en in mijn beelden zijn symboliek en fantasie met elkaar verweven. Ik laat me inspireren door de voorwerpen zelf, maar ook door bijvoorbeeld films, foto’s en kunstenaars als Picasso, Dali en Duchamp.“

  InBeeld Netwerkdag
  Tijdens de InBeeld Netwerkdag op 4 november a.s. in SCHUNCK* vertelt Ton over zijn werk. “Ik vind vooral de vrijheid om te creëren heel belangrijk. Juist door niet alleen maar te maken wat anderen misschien mooi vinden, ontwikkel je jezelf. Wat dat betreft hoef ik van mijzelf geen concessies meer te doen en maak ik alleen maar wat mij boeit.”  

  lees meer…
 • 01 oktober 2018 Huis ondertekent Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed
  Vandaag hadden tien erfgoedorganisaties, waaronder het Huis voor de Kunsten Limburg, de primeur om het nieuwe manifest [PDF]…
  Vandaag hadden tien erfgoedorganisaties, waaronder het Huis voor de Kunsten Limburg, de primeur om het nieuwe manifest [PDF] van het Netwerk Digitaal Erfgoed te onderschrijven. Daarmee laten zij zien dat zij hun digitale erfgoedinformatie zo zichtbaar, bruikbaar en houdbaar mogelijk willen maken, volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.
   
  Manifest
  Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Zo kunnen zij er gezamenlijk voor zorgen dat meer mensen op een makkelijkere manier digitaal erfgoed kunnen gebruiken en beleven. Organisaties kunnen nu laten zien dat ze deze overtuiging delen door het manifest te onderschrijven.

  OPEN & Netwerk Digitaal Erfgoed
  Het manifest beleefde zijn vuurdoop op de gezamenlijke werkconferentie van OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen) en het Netwerk Digitaal Erfgoed. De provinciale erfgoedinstellingen vervullen een belangrijke rol in het netwerk als knooppunt richting hun regionale achterban van instellingen. Tijdens de conferentie spraken de deelnemers over de invulling van die rol als ‘digitaal knooppunt’.
   
  Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een sectoroverstijgend stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.
 • 30 september 2018 Winnaars Limburg Foto 2018
  Op vrijdag 28 september werd in Kunstencentrum Venlo de fotomanifestatie Limburg Foto van Fotobond Limburg geopend.…
  Op vrijdag 28 september werd in Kunstencentrum Venlo de fotomanifestatie Limburg Foto van Fotobond Limburg geopend. Hierbij werden ook de prijswinnende foto’s van de tweejaarlijkse wedstrijd voor vrijetijdsfotografen bekendgemaakt. Juryvoorzitter Tom Meerman riep onder grote publieke belangstelling de foto van Lianne Peters uit tot winnaar.

  Deze en 99 andere foto’s zijn nog t/m woensdag 24 oktober a.s. te zien in Kunstencentrum Venlo. Daarna verhuist de expositie naar Ligne in Sittard. De expositie is daar te zien van vrijdag 26 oktober t/m 11 november a.s. De expositie van Limburg Foto is voor iedereen gratis toegankelijk.

  Winnaars Limburg Foto 2018
  1e prijs: Lianne Peters
  2e prijs: Monique Frederickx
  3e prijs: Peter Lambrichs

  lees meer…
 • 28 september 2018 Oproep: populariseringsprijs taalwetenschap
  Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) weer een stimuleringsprijs uit. Deze prijs…
  Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) weer een stimuleringsprijs uit. Deze prijs is bedoeld voor de wetenschapper met het beste plan om een taalwetenschappelijk onderwerp bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. Taalwetenschappers (junior of senior) die hun werk willen vertalen naar een populariseringsactiviteit, kunnen hiervoor een plan indienen bij LOT. Wil je bijvoorbeeld je bevindingen in een populair-wetenschappelijk artikel bespreken, een korte video of spel maken over je onderzoek, een pilot ontwikkelen voor een app, of heb je een ander idee om kennis over taal naar een breder publiek te brengen? Schrijf hiervoor een opzet en mail je inzending vóór 22 oktober naar lot@uu.nl. De prijs van 1000 euro zal worden uitgereikt op het Taalgala van LOT, Anéla en AvT, dat plaatsvindt in Utrecht op 2 februari 2019. De volledige oproep is te vinden op https://lotschool.nl/links/populariseringprijs/oproep

   
 • 24 september 2018 Limburg en de Maand van de Geschiedenis 2018
  Oktober is de Maand van de Geschiedenis: het grootste historische evenement van Nederland. Honderden culturele…
  Oktober is de Maand van de Geschiedenis: het grootste historische evenement van Nederland. Honderden culturele instellingen presenteren speciale activiteiten rond het thema van dit jaar: ‘Opstand’. Ook in Limburg kan jong en oud kennismaken met de lokale geschiedenis bezien vanuit het thema ‘Opstand’.De Eerste en Tweede Wereldoorlog nemen hierbij een belangrijke plaats in, maar ook andere bekende conflicten uit de Limburgse geschiedenis komen aan bod. Er zijn lezingen, rondleidingen, wandelingen en tentoonstellingen. Een overzicht van alle activiteiten in Limburg staat op www.maandvandegeschiedenis.nl/agenda.   

  Limburgse aftrap
  De aftrap van de Maand van de Geschiedenis in Limburg vindt plaats op zondag 30 september vanaf 13.00 uur in het Limburgs Museum in Venlo. De samenwerkende Limburgse erfgoedorganisaties, verenigd in de Coöperatie Erfgoed Limburg, presenteren die middag een boeiend programma vol historie én actualiteit. Dagvoorzitter Tom Doesborg (L1) gaat onder andere in gesprek met publicist Tom Buijtendorp over zijn boek Caesar in de lage landen en met filosoof Bas Haring over onze drang tot opstand. Verder komt de prijswinnende politiek tekenaar Joep Bertrams praten over de ruimte die cartoonisten krijgen om een dwarse mening te verkondigen. Ook columnist en onderzoeksjournalist Johan van de Beek schuift aan. Hij leerde de wereld van radicaliserende moslimjongeren kennen. Ook een vorm van opstand?
   
  Activiteiten uitgelicht
  In oktober is het op allerlei manieren mogelijk om een duik te nemen in de Limburgse geschiedenis. Zo wordt in Geleen op 14 oktober een Bokkenrijdersproces nagespeeld en er is een Bokkenrijderswandeling onder begeleiding van de stadsarchivaris. In het Mijnmuseum in Heerlen is onder andere een lezing onder de noemer ‘Opstand Heerlen’ en er worden speciale stukken tentoongesteld die de verhalen vertellen van opstanden en verzet tijdens en na de periode van mijnbouw in het zuiden van Nederland. In cultuurcentrum Hub in Kerkrade is op 28 oktober een Geschiedenisbrunch over verdwenen Nazi-kunst. Op Kasteel Montfort organiseert Stichting Oorlogserfgoed Midden-Limburg op 13 en 14 oktober een tentoonstelling over de luchtoorlog in Midden-Limburg. In Maastricht staat de Tachtigjarige Oorlog centraal in een wandeling langs monumenten die een rol hebben gespeeld tijdens de Nederlandse Opstand. In Roermond is op 11 oktober in Theater De Oranjerie een bijzonder concert in samenwerking met o.a. Karin Bloemen en de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging, een muzikale reis door de geschiedenis waarin ‘opstand’ in zang en muziek tot uitdrukking wordt gebracht. In Sittard zijn enkele themalezingen in het kader van de Maand van de Geschiedenis en op 28 oktober start vanuit het Erfgoedcentrum een unieke Stadstheatertocht met prachtige opstandverhalen. In Stevensweert is op 7 oktober een rondleiding waarin de Slag om Stevensweert centraal staat en dat het er ook in het pittoreske Thorn niet altijd vredig aan toeging, wordt wel duidelijk tijdens de rondleiding ‘Roerige opstanden in Thorn’. In Venlo bij Fort Sint Michiel wordt het verhaal verteld van de gevechten die hier plaatsvonden tijdens de Spaanse Oorlog. En in het Venrays Museum is in oktober een expositie overtwaalf opstandige vrouwen die vorm hebben gegeven aan de eerste en de tweede feministische golf.In Weert, tenslotte, opent de Maand van de Geschiedenis op 1 oktober met de expositie ‘Graaf in OPSTAND’; over Philips de Montmorency, graaf van Horne, die 450 jaar geleden werd onthoofd en wat mede de aanzet vormde voor de Tachtigjarige Oorlog.
   
  Kortom, van Noord- tot Zuid-Limburg een rijkelijk gevuld programma voor deze vijftiende editie van de Maand van de Geschiedenis.
    
  Organisatie
  De Maand van de Geschiedenis wordt georganiseerd door het Nederlands Openluchtmuseum in samenwerking met zo’n 40 partnerorganisaties. Jaarlijks organiseren zo’n 400 deelnemende instellingen activiteiten voor een breed publiek rond een wisselend thema en zetten 850 boekhandels en bibliotheken geschiedenis in de schijnwerpers. Op 27 oktober wordt het evenement feestelijk afgesloten tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum. De Libris Geschiedenis Prijs is een onderdeel van de Maand van de Geschiedenis. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is investeerder van de Maand van de Geschiedenis.
 • 14 september 2018 Nieu­we res­tau­ra­tie­re­ge­ling mo­nu­men­ten
  De Provincie Limburg zet zich in voor het behoud van monumenten met een grote, cultuurhistorische waarde. Het gaat…
  De Provincie Limburg zet zich in voor het behoud van monumenten met een grote, cultuurhistorische waarde. Het gaat in dat geval om onder meer historische agrarische gebouwen, kloosters, molens, kastelen, kerken en andere monumentale complexen. Vanaf 1 november 2018 kunnen er aanvragen worden ingediend om voor de nieuwe restauratieregeling in aanmerking te komen. Voor de regeling is een budget beschikbaar van € 2.8 miljoen euro. De regeling heeft een looptijd van één jaar.

  Urgente opgaven
  De regeling staat open voor eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumentale gebouwen, en is bedoeld voor urgente restauratie-opgaven. De nieuwe regeling is nagenoeg gelijk aan de restauratieregeling die op 31 oktober van dit jaar wordt afgesloten. Het plafond van deze lopende regeling was al bereikt in april van dit jaar.

  Gedeputeerde Hubert Mackus (Monumenten) van de Provincie Limburg: “We kijken terug op een succesvolle restauratieregeling in de periode 2017-2018. We hebben op vijftien locaties de restauratie-opgave kunnen ondersteunen. Met de nieuwe regeling gaan we door op de ingeslagen weg. Daardoor kunnen diverse initiatieven worden gerealiseerd.”

  Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van provincie Limburg.

  lees meer…
 • 14 september 2018 Jong Talentenklas van Conservatorium Maastricht zoekt muzikaal talent
  De Jong Talentenklas is op zoek naar jonge musici die hun talenten verder willen ontwikkelen en de gelegenheid…
  De Jong Talentenklas is op zoek naar jonge musici die hun talenten verder willen ontwikkelen en de gelegenheid willen krijgen om hun kwaliteiten aan een nieuw publiek te tonen. Hierbij wordt gezocht naar kinderen in de middelbare schoolleeftijd, die al een aantal jaren hetzij binnen een orkest hetzij op een muziekopleiding al ruime ervaring hebben opgedaan. Voor hen bestaat nu de mogelijkheid om een verdere groei te realiseren met behulp van een speciale opleiding bij het Conservatorium in Maastricht. De begeleidende docenten, Alejandro Serena Llinares en Rik Bastiaens stellen dat jong talent heel bijzonder is en dat wij dat moeten koesteren. Het is belangrijk voor hen om ook podiumervaring te krijgen en om te leren onder een bepaalde spanning goed te kunnen presteren. Daarom zouden deze talenten op een zo jong mogelijke leeftijd extra kansen moeten krijgen.

  Aanmelding
  Indien nieuwe muzikale talenten in aanmerking willen komen voor een optreden op dit concert, kan men zich vóór 15 november 2018 aanmelden bij Alejandro Serena Llinares (Conservatorium Maastricht, jongtalentenklas@gmail.com), liefst met een korte beschrijving van opleiding, ervaring, eventuele optredens, concoursen, etc.

  lees meer…
 • 14 september 2018 NIEUW: Gé Reinders en Douane Harmonie Nederland
  Samen met de Douane Harmonie Nederland o.l.v. Björn Bus nam Gé Reinders recent het album Oetblaoze op. De eerste…
  Samen met de Douane Harmonie Nederland o.l.v. Björn Bus nam Gé Reinders recent het album Oetblaoze op. De eerste single Laot ós drinke (gearrangeerd door Sandor Hendriks) is nu uit.   

  Klik hier om de clip van de single Laot ós drinke te bekijken.

  Douane Harmonie Nederland
  De Douane Harmonie Nederland, opgericht in 1955, is een semiprofessioneel muziekgezelschap van enthousiaste muzikanten. Naast representatieve optredens voor de Belastingdienst, verzorgt de Douane Harmonie Nederland concerten, taptoes en treedt op bij diverse muzikale evenementen in binnen- en buitenland.
    lees meer…
 • 11 september 2018 Stem: Wat is het meest inspirerende monument van Limburg?
  Fabriekspanden, godshuizen, kastelen, herenhuizen, een molen en een stoomtrein. Welk monument in Limburg moet volgens…
  Fabriekspanden, godshuizen, kastelen, herenhuizen, een molen en een stoomtrein. Welk monument in Limburg moet volgens jou de Inspiratieprijs 2018 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg toegewezen krijgen? Breng nu hier je stem uit. De winnaar wordt op donderdag 1 november a.s. bekendgemaakt door gouverneur Theo Bovens.
   
  De Inspiratieprijs wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van letteren, virtual art, e-cultuur, beeldende kunst, muziek, theater, dans, geschiedenis, natuur of erfgoed. Dit jaar gaat de aandacht uit naar ‘erfgoed’ en in het bijzonder naar de monumenten(zorg). Welk monument prikkelt de nieuwsgierigheid tot op de dag van vandaag? En waarom inspireert het vanuit zijn monumentale wortels in het verleden tot in de hedendaagse actualiteit?
   
  De jury, bestaande uit bestuursleden van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg (Kiki van Aubel, Edmond Staal en Jackie Smeets) en Chequita Nahar, Theo Oberndorff (Huis voor de Kunsten Limburg), Guus Urlings/Ruud Maas (Dagblad De Limburger) en Bernadette van Hellenberg Hubar als externe experts, heeft op basis van inzendingen van het publiek de volgende twaalf monumenten genomineerd:

  -Sphinxcomplex Maastricht
  -Puddingfabriek Venlo
  -Miljoenenlijn ZSLM Simpelveld
  -Kasteel Montfort
  -Catharinakapel Oud-Lemiers
  -Kasteel Borgharen
  -Kloosterruïne Hoogcruts
  -Fatima Huis en Franciscus Huis Weert
  -Clemensdomein Merkelbeek
  -Huize Loreto Simpelveld
  -Hompesche Molen Stevensweert
  -Cuypershuis Roermond

  Meer informatie over de genomineerde monumenten en de mogelijkheid om te stemmen vind je op www.limburger.nl/cnt/dmf20180906_00072812/breng-je-stem-uit-wat-is-het-meest-inspirerende-monument.
 • 07 september 2018 De Lied­jes­kast in de strijd te­gen laag­ge­let­terd­heid
  De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en ondersteunt daarom de…
  De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en ondersteunt daarom de gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid. Eén van de middelen in die aanpak is ‘De Liedjeskast’. Dit online oefenprogramma is opgezet door Taaldocent Marjan Suilen in samenwerking met muzikant Gé Reinders. De Liedjeskast legt taalregels toegankelijk uit in liedvorm, ingezongen door onder meer Guus Meeuwis, Frans Duijts, Suzan Seegers, Syb van der Ploeg, Lange Frans en Bennie Jolink. “De Liedjeskast is het middel om tijdens de Week van de Alfabetisering, maar ook daarna, in te zetten om laaggeletterden te bereiken en om professionals bewust te maken van deze problematiek”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen.

  De Limburgse bibliotheken vormen een belangrijke en verbindende schakel binnen het netwerk van concrete initiatieven op het gebied van digitale- en taalvaardigheden. Door hun laagdrempeligheid en rol in de gemeenschap hebben zij bij uitstek de ideale positie om laaggeletterdheid tegen te gaan.
  In de Week van de Alfabetisering van 3 t/m 9 september, besteden de Limburgse bibliotheken bijzonder aandacht aan ‘De Liedjeskast’.


  lees meer…
 • 06 september 2018 FASHIONCLASH: uitreiking Fashion Makes Sense Award
  Op 9 oktober worden de winnaars van de tweede editie van de bekendgemaakt tijdens het IAF Festive Fashion Dinner…
  Op 9 oktober worden de winnaars van de tweede editie van de bekendgemaakt tijdens het IAF Festive Fashion Dinner bij Chateau St. Gerlach. Met deze award wilt FASHIONCLASH ontwerpers die met een passie voor mensheid en omgeving creëren graag motiveren. Dit jaar zijn 10 designers geselecteerd om hun werk aan het publiek en een jurypanel te laten zien, in de hoop uitgeroepen te worden tot de winnaar van de Fashion Makes Sense Award 2018.

  Ontdek de tien ontwerpers die in hun eigen woorden vertellen, over de collectie, wat hen inspireerde en op welke manier zij duurzaam werken. Van 1 t/m 7 oktober kun je de tien outfits van dichtbij bewonderen bij de Bijenkorf in Maastricht.

  lees meer…
 • 05 september 2018 Gezocht: alle limburgse varianten van het woord ‘suikerbrood’
  Limburg is rijk aan taal; ieder dorp, soms iedere wijk zelfs, heeft zijn eigen dialect. Om onze bijzondere klankkast…
  Limburg is rijk aan taal; ieder dorp, soms iedere wijk zelfs, heeft zijn eigen dialect. Om onze bijzondere klankkast in heel Limburg te kunnen laten klinken, zoeken we jouw hulp. We willen van jou graag horen hoe de volgende woorden in uw Limburgs dialect klinken.

  Wat betekent het als je jouw eigen dialect kunt spreken als je in een verzorgingstehuis zit? Dát onderzocht cultureel antropologe Jolien Makkinga samen met Hoogleraar Taalcultuur Leonie Cornips. Kan het spreken in je eigen dialect, je gevoel van autonomie beïnvloeden? Dialect als medicijn, als wapen, als troost. Je eigen taal; daarin ben jij alleen  immers de baas. Nu kun je de resultaten van een dergelijk belangrijk onderzoek in boekvorm presenteren, maar bedachten ze: kunnen we dat ook niet laten horen?

  Zo ontstond de samenwerking met Stichting Laudio die dit onderzoek nu vertaalt naar de bijzondere presentatie Mia. De gesprekken met bewoners van Maastrichts Envida-zorgcentrum Lenculenhof vormden de basis van het onderzoek en ook van Mia: een speciaal ingerichte kamer waar je letterlijk een Limburgse klankkast in kan wandelen. Wie er de deuren opent, hoort Mia zelf. Meestal in haar eigen taal en soms in, die andere; het Hollands. Omdat je in een verzorgingstehuis nu eenmaal met iedereen moet ‘huizen’.

  Hoe kan je ons helpen? We willen graag horen hoe de volgende woorden in jouw Limburgs dialect klinken:
  huis - schoenen - zeurderig - stuntelen - gestoord - konijn - snoep - kwaad - brutaal - Hollands - prullenbak - aaien (van een dier) - heerlijk - suikerbrood - slet - doe de deur dicht.

  Spreek jouw vertaling in via whatsapp. Je hoeft ze niet allemaal in één keer voor te lezen, het kan ook per woord, per appje. Het nummer van Mia is: 06 2634 1245. Mia wilt alleen ingesproken berichten en is van 8 september tot en met 15 september bereikbaar. Daarna worden de teksten verwerkt in een soundscape en is straks jouw variant van ‘suikerbrood’ terug te horen voor iedereen. 

  Mia is vanaf 1 oktober te beleven in enkele verzorgingstehuizen van Envida in Zuid-Limburg én vanaf december in het Limburgs Museum in Venlo.

  lees meer…
 • 05 september 2018 Subsidieregeling Urban Arts Talent 2018-2020 open
  De subsidieregeling Urban Arts Talent 2018-2020 staat vanaf nu open voor aanvragen.

  Het Fonds voor Cultuurparticipatie…
  De subsidieregeling Urban Arts Talent 2018-2020 staat vanaf nu open voor aanvragen.

  Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert in Urban art talenten in heel Nederland. Culturele instellingen kunnen een aanvraag indienen voor een ontwikkelingstraject waarin een urban arts talent zich als maker ontwikkelt door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. Aangezien het om een ontwikkeltraject gaat, dienen de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd aantoonbaar voort te bouwen op een eerder ingezette ontwikkeling van het talent. Alleen nieuwe activiteiten komen dus in aanmerking voor subsidie.

  lees meer…
 • 05 september 2018 Meer budget voor cultuurcoaches
  Op 1 januari 2019 wordt de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling krijgt bredere doelstellingen…
  Op 1 januari 2019 wordt de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling krijgt bredere doelstellingen en de ministeries van VWS, OCW en SZW stellen meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. De naam van de regeling verandert van Brede Impuls Combinatiefuncties in Brede Regeling Combinatiefuncties.

  Doelstellingen
  De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe regeling zijn:
  • Een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken.
  • Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen.
  • Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties.
  • Cultuurcoaches breder inzetbaar
  • Voor cultuurcoaches betekent dat dat zij straks – net als de buurtsportcoaches – niet alleen in het basisonderwijs, maar ook in andere vormen van onderwijs of in het sociaal domein ingezet kunnen worden.

  Deelnemen als gemeente
  Gemeenten kunnen tot 15 oktober een intentieverklaring indienen om deel te nemen aan de regeling. Alle gemeenten hebben hierover begin juli 2018 een brief ontvangen namens de VNG en de betrokken ministeries.

  De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), het LKCA en het Kenniscentrum Sport (KCS) maken gezamenlijk afspraken over de ondersteuning van de regeling. Meer informatie over de aangepaste regeling en wat er wijzigt voor gemeenten en werkgevers volgt binnenkort. 

  lees meer…
 • 31 augustus 2018 Talent in beeld: Elena Jansen
  In september staat in onze rubriek ‘Talent in beeld’ een danstalent centraal dat zich kan ontwikkelen dankzij…
  In september staat in onze rubriek ‘Talent in beeld’ een danstalent centraal dat zich kan ontwikkelen dankzij het Jeugdfonds Cultuur Limburg. Elena Jansen (Maastricht, 2006) volgt de Opleiding Dans Maastricht, een intensieve opleiding voor jonge danstalenten. Omdat Elena’s moeder haar in haar eentje opvoedt en de opleiding niet volledig zelf kon bekostigen, werd ze door haar basisschoolleraar aangedragen voor een bijdrage vanuit dit bij het Huis voor de Kunsten Limburg ondergebrachte fonds.
   
  Elena: “Dansen is mijn leven! Ik doe het bijna iedere dag. Toen ik drie was begon ik met balletles bij Kumulus. Later ging ik naar Dansschool Reality, omdat ik op school een keer hiphoples kreeg van Brahim Oumou, de eigenaar. Dat vond ik meteen geweldig! Hoewel ik ballet en moderne dans ook heel leuk vind, kan ik op hiphop echt lekker losgaan.” 
  lees meer…
 • 29 augustus 2018 The Artist and the Others - PORTFOLIO
  A portfolio ”is a collection of your work, which shows how your skills and ideas have developed over a period…
  A portfolio ”is a collection of your work, which shows how your skills and ideas have developed over a period of time. It demonstrates your creativity, personality, abilities and commitment, and helps us to evaluate your potential.”
  Easy, right? Easier said than done.

  • What are the specifics of a portfolio nowadays?
  • What format does a Portfolio have?
  • What kind of content and information should you include, and how can you adapt it for various audiences (think curator, gallery owner, on-line selling platform or magazine)?
  • How should you approach the intended recipient?
  • How should you deliver your portfolio to them?
  • What are the big dos and don’ts?
  • What should you focus on?

  Our guest speakers offer you their answers to these questions and some key lessons from their experiences of working with young artists.

  The workshop is divided in 2 events and is tailored to provide artists and young cultural professionals with expert knowledge about the PORTFOLIO.

  On the 11th of September
  Be part of a panel discussion, in which curators Barbara Cueto and Bas Hendrikx, gallerist Marieke Severens and Patty Morgan, the innovative, on-line only platform for contemporary art in The Netherlands Patty Morgan, share their knowledge about Portfolios, the do and don’ts, formats, and key lessons from their experiences of working with young artists.

  Then on the 25th of September
  Put all your new knowledge into practice, update your portfolio and present it to topnotch reviewers and stakeholders from the all Euregio in the field of art, photography, graphic design, illustration*

  Few sneak peak
  you can present your portfolio to:
  Frank-Thorsten Moll, director of IKOB - Museum für Zeitgenössische Kunst, Benjamin Fleig director of Galerie vorn und oben, Lene ter Haar, Anja Bucherl of BIP Liège, Luuk Nouwen - Flacc Workplace, POST- , Yoko Uhoda Gallery, SuperStories Triënnale Hasselt, Laura Post of gallery Post and Garcia and many more!*

  *For this event we have invited curators, directors of contemporary art institutions and initiatives focused on emerging artists as well as international gallerists.

  lees meer…
 • 29 augustus 2018 Genomineerden toneelschrijfprijs 2018 bekend
  George Elias Tobal, Eric de Vroedt en Willem de Wolf & Rebekka De Wit zijn dit jaar genomineerd voor de Toneelschrijfprijs.…
  George Elias Tobal, Eric de Vroedt en Willem de Wolf & Rebekka De Wit zijn dit jaar genomineerd voor de Toneelschrijfprijs. Die onderscheiding bekroont de beste Nederlandstalige theatertekst van het afgelopen seizoen en wordt dit jaar al voor de 31ste keer uitgereikt. De jury koos de drie genomineerde teksten uit 69 inzendingen.

  De Nederlands-Vlaamse jury van de Toneelschrijfprijs 2018 bestaat uit Rob Vriens, Judith de Rijke en Nico Boon, onder leiding van jurysecretaris Steven Peters. Na uitgebreid overleg selecteerden zij
  • FosterHuberHeyne van Willem de Wolf & Rebekka de Wit,
  • The Nation van Eric de Vroedt en
  • Woestijnjasmijntjes van George Elias Tobal
  als genomineerde teksten voor de Toneelschrijfprijs 2018.

  De Toneelschrijfprijs – ter waarde van 10.000 euro – bekroont een Nederlandstalige toneeltekst die het afgelopen theaterseizoen voor het eerst gespeeld werd en wil bijdragen aan een levendige Nederlandstalige toneelschrijfkunst. Vanaf 2018 heet de onderscheiding niet langer de Taalunie Toneelschrijfprijs maar kortweg Toneelschrijfprijs en valt de organisatie in handen van de Taalunie , het Vlaams Fonds voor de Letteren , het Fonds Podiumkunsten en het Nederlands Letterenfonds . De prijs wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Sabam for Culture en het Lira Fonds.

  De Toneelschrijfprijs wordt dit jaar uitgereikt op het Theaterfestival in deSingel (Antwerpen-Berchem) op vrijdag 7 september van 14.00 tot 17.00 uur. De uitreiking kadert in een inhoudelijk programma rond hedendaagse theatertekst, gemodereerd door radiomaakster Katharina Smets. In samenwerking met De Tekstsmederij spreekt Stijn Devillé de Staat van de Theatertekst uit. Nadien sluiten Nathan Vecht en Lot Vekemans aan voor een inspirerend gesprek. De genomineerde teksten worden voorgesteld, waarna de laureaat bekendgemaakt wordt. Na afloop is er een receptie voorzien.

  Dit jaar leest bovendien voor het eerst een extern jurylid mee. In het kader van een promotieprogramma voor Vlaamse en Nederlandse theaterteksten in het Duitse taalgebied - een initiatief van Dutch Performing Arts , Kunstenpunt en Flanders Literature - selecteert Katja Herlemann een van de genomineerde teksten om vertaald te worden in het Duits. Welke tekst dat zal zijn, wordt eveneens bekendgemaakt op 7 september.

  lees meer…
 • 22 augustus 2018 Inschrijving Kern met Pit editie 2019 binnenkort van start
  Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt te realiseren. Wil jij in jouw buurt een molen restaureren,…
  Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt te realiseren. Wil jij in jouw buurt een molen restaureren, een educatieve app ontwikkelen over de lokale historie of een toneelstuk met jongeren uit je wijk? Kern met Pit helpt je hierbij! Lukt het binnen 1 jaar? Dan krijg je €1000,- en het Kern met Pit –predicaat.

  Ga jij de uitdaging aan? De inschrijving voor editie 2019 is van 1 september tot en met 31 oktober 2018 geopend.

  lees meer…
 • 22 augustus 2018 Oproep foto’s mijnwerkersbaby’s
  Het Nederlands Mijnmuseum is op zoek naar foto’s van mijnwerkersbaby’s die geboren zijn in de Vroedvrouwenschool…
  Het Nederlands Mijnmuseum is op zoek naar foto’s van mijnwerkersbaby’s die geboren zijn in de Vroedvrouwenschool Heerlen. In samenwerking met het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) in Maastricht maakt het Mijnmuseum de fototentoonstelling over “Mijnwerkers & De Vroedvrouwenschool”. De tentoonstelling zal bestaan uit persoonlijke foto’s die mensen aandragen om het verhaal van het mijnwerkersgezin te vertellen.

  Bent u oud-mijnwerker of mijnwerkerszoon of -dochter en heeft u foto’s en verhalen van de Vroedvrouwenschool (Sint Elisabethkliniek)? Bent u hier zelf geboren of zijn uw kinderen hier geboren en heeft u hier foto’s van? Of heeft u ander fotomateriaal dat een band heeft met de Vroedvrouwenschool en mijnwerkers(baby’s)? Zo ja, zou u deze foto(‘s) dan willen delen met een groot publiek?

  Doe mee en stuur ons uw foto’s toe. Zo vertellen we samen het verhaal over de mijnwerkersbaby’s die geboren werden in de Vroedvrouwenschool te Heerlen.

  Stuur voor 1 oktober uw foto’s en verhaal naar info@nederlandsmijnmuseum.nl. Ook kunt u contact opnemen met het museum via 045-5713707 of kom langs met uw foto’s (Mijnmuseumpad 2).

  lees meer…
meer nieuws…
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen iedere discipline waarin het Huis werkzaam is, dan kunt u zich op deze pagina aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.
agenda
 • 28 september 2018 - 11 november 2018samenwerkings activiteit Limburg Foto 2018
  Van 28 september tot en met 11 november vindt voor de 25e keer de fotomanifestatie Limburg Foto plaats. De Limburgse…
  Van 28 september tot en met 11 november vindt voor de 25e keer de fotomanifestatie Limburg Foto plaats. De Limburgse vrijetijdsfotografen aangesloten bij de Fotobond exposeren in Kunstencentrum Venlo en in de hal van Ligne Sittard met hun100 beste foto’s. De opening zal op vrijdag 28 september om 20 uur worden verricht door Marij Pollux, wethouder Cultuur van de gemeente Venlo.

  Al sinds 1970 worden op Limburg Foto de 100 beste foto’s van Limburgse vrijetijdsfotografen van de Fotobond geëxposeerd. Anno 2018 is de vrijetijdsfotografie nog springlevend.  Limburg Foto 2018 is een gevarieerde expositie die een goed beeld geeft van de veelzijdigheid in de vrijetijdsfotografie. Natuur, architectuur, ons dagelijks leven, verre landen en culturen, abstract werk: elke fotograaf heeft deze onderwerpen met een eigen unieke stijl in beeld gebracht. De expositie is van 29 september tot en met 24 oktober te zien in Kunstencentrum Venlo en van 27 oktober tot en met 11 november bij De Domijnen in de hal van Ligne te Sittard.

  De Fotobond Afdeling Limburg heeft ruim 630 leden. Voor de wedstrijd Limburg Foto 2018 hebben de leden hun beste foto’s ingestuurd. Deze foto’s zijn beoordeeld door een professionele jury en de 100 beste foto’s zijn geselecteerd. Bij de opening in Venlo op vrijdag 28 september wordt bekendgemaakt welke foto’s zijn bekroond met een prijs.

  Op woensdag 10 oktober om 20.00 uur is er een lezing door natuurfotograaf Johan van der Wielen in het Kunstencentrum Venlo. Bij de opening van de expositie in Sittard ) op vrijdag 26 oktober om 20.00 uur geeft fotograaf Chris Keulen (o.a. winnaar van de Zilveren Camera 2017) een lezing over zijn werk.

  De openingen, exposities en lezingen zijn gratis te bezoeken. Aanmelden voor de lezingen is verplicht en kan via www.fotobondlimburg.nl.

  Lees meer
 • 21 oktober 2018 10:00 - 17:00eigen activiteit LBM concertconcoursen 2018
  De concertconcoursen, die sinds 1951 door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) worden georganiseerd,…
  De concertconcoursen, die sinds 1951 door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) worden georganiseerd, leveren een belangrijke bijdrage aan het hoge kwalitatieve niveau waarop de Limburgse muziekverenigingen functioneren. Doel van deze muziekwedstrijden is lidverenigingen de mogelijkheid te bieden om hun muzikale niveau te peilen. De deelnemende lidverenigingen krijgen een rapport dat door een deskundige jury wordt samengesteld en waar aanwijzingen instaan waarmee de muzikale prestaties verbeterd kunnen worden. 

  De LBM Concertconcoursen 2018
  De LBM Concertconcoursen 2018 worden gehouden op zondag 14 en zondag 21 oktober in TheaterHotel De Oranjerie te Roermond. De organisatie is in handen van de LBM met ondersteuning van Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 uit Weert en Koninklijke Harmonie St.-Caecilia uit Swalmen. Juryleden zijn dit jaar Rob Goorhuis, Dick Bolt en Durk Lautenbach. 


  Lees meer
 • 27 oktober 2018 10:00 - 14:00samenwerkings activiteit CineLOVA cursus ‘Filmmuziek’ o.l.v. Dennis Braunsdorf
  Op zaterdag 27 oktober 2018 organiseert CineLOVA van 10.00-14.00 uur een cursus ‘Filmmuziek’ o.l.v. filmcomponist…
  Op zaterdag 27 oktober 2018 organiseert CineLOVA van 10.00-14.00 uur een cursus ‘Filmmuziek’ o.l.v. filmcomponist Dennis Braunsdorf bij Sport- en recreatiecentrum Het Anker (Ankersweg 52) in Buchten. Het betreft de vierde cursus van het (Cine)LOVA filmcursusaanbod 2017-2018 (de doorlopende leerlijn). Tijdens de workshop geeft Dennis aan de hand van concrete voorbeelden (eigen werk) tekst en uitleg over de toepassing en effecten van filmmuziek in films. Klik hier voor meer informatie over Dennis en zijn werk.

  De kosten voor deelname bedragen € 30 per persoon voor (Cine)LOVA leden. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal (indien voor handen) en 1 consumptie. Lunch is niet inbegrepen. Gelieve dus zelf iets te eten mee te nemen. Aanmelden voor de cursus kan t/m 21 oktober a.s. door een mail te sturen naar cinelova@gmail.com. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving met daarin o.a. informatie over de betaling. De cursus gaat alleen door bij minimaal 10 aanmeldingen.
  Lees meer
 • 03 november 2018 - 02 december 2018eigen activiteit STEP FORWARD! 2018 - Moresnet edition
  STEP FORWARD! is een jaarlijks terugkerend initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg i.s.m. GOTRA/Joost Vrouenraets.…
  STEP FORWARD! is een jaarlijks terugkerend initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg i.s.m. GOTRA/Joost Vrouenraets.
  Deze intensieve academy is voor jonge, talentvolle dansers, die de ambitie hebben om van dans hun beroep te maken. Ook is STEP FORWARD! toegankelijk voor professionele dansers en vergevorderde amateurdansers.


  2018
  De STEP FORWARD! editie in het najaar van 2018 heeft een nieuw format gekregen.
  In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de workshops gegeven worden gedurende twee intensieve weekenden i.p.v. in de zomervakantie (3 & 4 november en 1 & 2 december).

  Deze editie is onderdeel van een omvangrijker programma van GOTRA waarbinnen een samenwerking wordt aangegaan met Bodytalk (Münster). Het thema én belangrijkste de inspiratiebron van dit programma is de vrijstaat Moresnet. De gezelschappen creëren op basis van improvisatiesessies een dansvoorstelling. Deze dansvoorstelling vormt het uitgangspunt van de STEP FORWARD! weekenden. Er wordt gewerkt met de professionele performers en live muziek.

  Het uiteindelijke resultaat is een dansvoorstelling van performers en de participerende jongeren vanuit STEP FORWARD!  Lees meer
 • 04 november 2018 10:00 - 16:30eigen activiteit Dansdocenten Inspiratiedag 2018
  Limburg telt zo’n 70 dansscholen en een veelvoud aan dansdocenten in allerlei stijlen. Voor hen organiseert het…
  Limburg telt zo’n 70 dansscholen en een veelvoud aan dansdocenten in allerlei stijlen. Voor hen organiseert het Huis voor de Kunsten Limburg jaarlijks een Dansdocenten Inspiratiedag. Hier krijgen dansdocenten informatie over vernieuwing in het vak of verdieping in een bepaald aspect van het lesgeven in dans. Daarnaast is dit een mooi ontmoetings- en netwerkmoment, aangezien dansdocenten vaak vooral druk zijn met hun eigen lessen of dansschool.

  Dansdocenten Inspiratiedag 2018
  Wil je meer weten over blessurepreventie én kennis maken met het dansidioom van Leine Roebana? En lijkt het je leuk om andere Limburgse dansdocenten te ontmoeten en ideeën uit te wisselen? Meld je dan aan voor de Dansdocenten Inspiratiedag van het Huis voor de Kunsten Limburg op zondag 4 november a.s. in de ECI Cultuurfabriek te Roermond!

  Programma
  10.15 uur Inloop

  10.30 – 11.30 uur Lezing Marcel Witte: Dansen – artistiek begrip of medisch onbegrip?

  11.45 – 13.00 uur Masterclass LeineRoebana 1

  13.00 – 14.00 uur Lunch

  14.00 – 16.00 uur Masterclass LeineRoebana 2

  16.00 – 16.30 uur Borrel

  Datum: zondag 4 november 2018, 10.00 - 16.30 uur
  Locatie: ECI Cultuurfabriek, ECI 13, 6041 MA Roermond
  Kosten: € 50,- per persoon dit is inclusief lunch en borrel


  Lees meer
 • 04 november 2018 11:00 - 17:00eigen activiteit InBeeld Netwerkdag 2018
  Een dag in het teken van het maken, exposeren en verkopen van beeldende kunst

  Op zondag 4 november 2018 van…
  Een dag in het teken van het maken, exposeren en verkopen van beeldende kunst

  Op zondag 4 november 2018 van 11.00 – 17.00 uur vindt de allereerste InBeeld Netwerkdag plaats. Glaspaleis SCHUNCK* in Heerlen wordt die dag omgetoverd tot een walhalla voor liefhebbers en beoefenaars van beeldende kunst. Met interviews, lezingen, workshops, rondleidingen, kunstconsulten en een informatiemarkt met professionele kunstkenners, is dit hét moment om je te laten inspireren en te netwerken.

  De InBeeld Netwerkdag is een nieuw, tweejaarlijks initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg. De dag sluit aan bij de InBeeld Prijs voor de beeldende amateurkunst in Limburg. Deze werd in 2017 voor het eerst uitgereikt. Net als de prijs, die in 2019 weer wordt uitgereikt, heeft de InBeeld Netwerkdag het doel om de zichtbaarheid van de beeldende kunst in Limburg te vergroten en niet-professionele beeldend kunstenaars te stimuleren hun talenten verder te ontwikkelen.

  Programma en aanmelden 
  Op de InBeeld Netwerkdag 2018 zijn kunstconsulten, workshops, art talks, lezingen en rondleidingen. Er is zelfs een informatiemarkt waar je volop inspiratie kunt opdoen en kunt netwerken. Het volledige programma van de gratis toegankelijke InBeeld Netwerkdag is te vinden op www.hklimburg.nl/inbeeld. Hier kun je je ook aanmelden.

  De InBeeld netwerkdag wordt georganiseerd door het Huis voor de Kunsten Limburg, SCHUNCK* en de Limburgse centra voor de kunsten.

  Datum: zondag 4 november 2019, 11.00 - 17.00 uur
  Locatie SCHUNCK* Glaspaleis, Bongerd 18, 6411 JM Heerlen


  Lees meer
 • 09 november 2018 12:30 - 17:00eigen activiteit Bijeenkomst 'Hoe lees ik?'
  Het lezen van romans en poëzie belicht door Lidewijde Paris en Kila van der Starre

  Op vrijdagmiddag 9 november…
  Het lezen van romans en poëzie belicht door Lidewijde Paris en Kila van der Starre

  Op vrijdagmiddag 9 november a.s. organiseert het Letterkundig Centrum Limburg samen met Bibliotheek Venlo en Huis voor de Kunsten Limburg de bijeenkomst Hoe lees ik?. Gastsprekers zijn schrijfster Lidewijde Paris en literatuurwetenschapper, poëziecriticus en dichter Kila van der Starre. Zij geven in de Venlose Stadsbibliotheek twee interactieve lezingen waarin de boeken Hoe lees ik van Lidewijde Paris en woorden temmen. 24 uur in het licht van Kila&Babsie centraal staan. De relatie tussen boek en lezer wordt ontrafeld en vele interessante leestips zullen de revue passeren.

  In Hoe lees ik? laat Lidewijde Paris zien hoe literatuur werkt. Een roman is immers meer dan gewoon een goed geschreven verhaal. Een literair boek kan betekenis genereren door bijvoorbeeld beelden, perspectief, taalgebruik en metaforen. Aan de hand van romanfragmenten zal Paris op een toegankelijke manier laten zien hoe je dat literaire lezen nu precies onder de knie kan krijgen.

  Kila&Babsie (Kila van der Starre en Babette Zijlstra) treden sinds 2005 als duo op met hun poëzie. In 2009 gaven ze hun debuutbundel Stereo uit en dit jaar verscheen woorden temmen. 24 uur in het licht van Kila&Babsie. Met dit poëzie doe-boek laat het duo zien hoe je poëzie kunt lezen en schrijven aan de hand van 24 gedichten die allemaal gekoppeld zijn aan een tijdstip en een locatie, zodat iedereen op elk moment met poëzie bezig kan zijn.

  De bijeenkomst op 9 november start om 13.00 (inloop vanaf 12.30 uur) en is rond 17.00 uur afgelopen. De entree bedraagt vijf euro inclusief een gratis kopje koffie of thee en een drankje na afloop. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.hklimburg.nl/hoeleesik.

   
  Lees meer
 • 10 november 2018 10:15 - 16:15eigen activiteit Excursie industrieel erfgoed va de grofkeramiek
  Op zaterdag 10 november 2018 organiseert WIEL (Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg), in samenwerking met COOL…
  Op zaterdag 10 november 2018 organiseert WIEL (Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg), in samenwerking met COOL (Commissie Geschiedenis van Ondernemers en het Onder-nemen in Limburg van het LGOG/ SHCL), een excursie langs drie belangrijke overblijfselen van het grofkeramische verleden van Noord- en Midden-Limburg.

  De start is om 10.15 uur bij Tuincentrum De Panneschop, Grubbenvorsterweg 46, 5973 NB Lottum. Om 10.30 uur volgt een korte uitleg over de ontdekking van de hier aanwezige originele pannenoven uit 1843. Daarna kunnen de deelnemers de oven met eigen ogen aan-schouwen.

  Om 12.00 uur wordt het gezelschap verwacht bij De Ringoven, Ringovenstraat 12, 5981 AL Panningen. Hier wordt begonnen met een korte rondleiding door de enkele jaren geleden gerestaureerde ringoven. Vervolgens wordt hier een 'toffe lunch' genuttigd, met soep en broodjes.

  Om 14.15 uur komen we op het derde en laatste reisdoel: Keulseweg 36, 5953 HL Reuver. Hier wordt een oude gresbuizenfabriek bezocht. Deze fabriek wordt momenteel gerestaureerd en gaat over een jaar als onderkomen dienen voor een school. Na uitleg van de wethouder en de aannemer over de totstandkoming van dit prachtige restauratieproject, volgt een rondleiding over de begane grond van het gebouw.

  Datum: zaterdag 10 november 2018, 10.15 uur - 16.15 uur
  Locatie: startpuntTuincentrum De Panneschop, Grubbenvorsterweg 46, 5973 NB Lottum
  Kosten: 20 euro p.p.


  Lees meer
 • 02 december 2018 11:00 - 17:30eigen activiteit Dansdag Roermond
  De Dansdag Roermond biedt (amateur-)dansers uit de regio Roermond een podium waarop zij hun danskunsten kunnen…
  De Dansdag Roermond biedt (amateur-)dansers uit de regio Roermond een podium waarop zij hun danskunsten kunnen tonen, hun dans skills verder kunnen ontwikkelen en andere dansers kunnen ontmoeten. De Dansdag Roermond is een initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg en wordt georganiseerd in samenwerking met de ECI Cultuurfabriek en Wel.Kom Roermond.
  December 2018
  Op zondag 2 december 2018 staat de ECI Cultuurfabriek in Roermond geheel in het teken van dans! (Amateur)dansers uit de regio volgen die dag tussen 11.00 en 15.30 uur workshops van gerenommeerde dansers in verschillende dansstijlen.
  Tijdens deze workshops kunnen de dansers zich laten inspireren door de professionals. In de namiddag tonen ze hun eigen choreografieën op het podium van de ECI Cultuurfabriek. Dit programma is toegankelijk voor publiek. In de foyer is een dansvloer, waar spontaan gedanst mag worden…laat je verrassen!

  Programma
  11.00 – 15.30 uur Workshops
  16.00 – 17.30 uur Voorstelling 

  Datum: zondag 2 december 2018, 11.00 - 17.30 uur
  Locatie: ECI Cultuurfabriek, ECI 13, 6041 MA Roermond
  Kosten deelname workshop en optreden: € 5,- per persoon (betalen op de dag zelf, aan de deur)
  Entree voorstelling: € 4,- per persoon online via ECI Cultuurfabriek of telefonisch via: 0475 31 71 71


  Lees meer

naar de complete agenda…
prikbord
Er zijn geen prikbordberichten
disciplines

Het Huis voor de Kunsten Limburg komt u op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Het Huis is thuis in al deze disciplines:

organisaties

aangesloten bij het huis:

boerderijenstichting limburg bond heemschut limburg collegium ad mosam dans docenten vereniging limburg directeurenoverleg centra kunsteducatie limburg ensemble ‘88 fashionclash federatie van limburgse mandoline verenigingen federatie van musea in limburg federatie voor amateur symfonie orkesten limburg fotobond limburg gilde van vrijwillige molenaars, afdeling limburg jeugdfonds cultuur limburg keramiek kring limburg kinjer vastelaovend leedjesfestival koninklijk nederlands zangersverbond - limburg koninklijke nederlandse muziek organisatie letterkundig centrum limburg limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap limburgse bond van muziekgezelschappen limburgse bond van tamboerkorpsen limburgse organisatie van audiovisuele amateurs molenstichting limburg monumentenwacht limburg oud limburgse schuttersfederatie pop in limburg raod veur ‘t limburgs samewirkende limburgse vastelaovesvereniginge steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg stichting alphons winters stichting behoud mijnhistorie stichting funerair erfgoed limburg stichting jo hansenprijs voor volkscultuur stichting kruisen en kapellen limburg stichting limburg geïmproviseerde muziek stichting limburgse componisten stichting limburgse kastelen stichting matty niël stichting ondergrondse werken stichting openluchttheaters limburg stichting wereld muziek concours kerkrade studium chorale toneelhuis lfa veldeke limburg verbindend netwerk koorzang limburg werkgroep industrieel erfgoed limburg werkgroep veldgewas
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?