welkom

Welkom op de website van het Huis voor de Kunsten Limburg. Het Huis is dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed). Wij zijn een organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg. Op deze website kunt u informatie vinden over alle aangesloten organisaties en over de verschillende disciplines waarin wij werken.
Lees meer...

nieuws
 • 11 juli 2018 Fonds Podiumkunsten: opdracht compositie of libretto
  Opdracht compositie of libretto - uiterste indiendatum: 18 juli 2018

  Subsidies voor het geven van een opdracht…
  Opdracht compositie of libretto - uiterste indiendatum: 18 juli 2018

  Subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

  Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
  Een instelling die een compositie en/of libretto wil laten maken door een specifieke muziekauteur, kan een subsidie opdracht compositie of libretto aanvragen. Wilt u als individuele muziekauteur subsidie aanvragen (en niet namens een instelling) dan kunt u een werkbijdrage muziekauteur aanvragen.

  NB Wanneer in het kader van een productiesubsidie ook één of meer nieuwe composities of libretto’s worden gemaakt, kan daarvoor aanvullend een bedrag worden aangevraagd van maximaal € 25.000. Het is af te raden om dan een aparte aanvraag voor het verlenen van een opdracht aan te vragen; het opnemen van dit onderdeel in de aanvraag voor de productiesubsidie volstaat. 

  Beoordelingscriteria
  Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • motivering van de keuze voor de muziekauteur voor deze opdracht
  • publieksbereik
  • betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland

  Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
  Aanvragen voor composities of libretto’s worden in twee ronden per jaar behandeld. U kunt voor maximaal drie werken per jaar een aanvraag indienen.

  Beschikbare bedragen
  Voor opdracht compositie en libretto is in 2018 per ronde € 225.000 beschikbaar.

  lees meer…
 • 11 juli 2018 Stimuleringsfonds sluitingsdata deelregelingen 2018
  De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur…
  De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internationalisering heeft drie rondes en de Deelregeling Vormgeving vijf. De Deelregelingen Activiteitenprogramma's, Meerjarige programma's en Talentontwikkeling hebben ieder één ronde.

  De sluitingsdata in 2018 per regeling:

  Deelregeling Architectuur:
  • 31 januari
  • 9 mei
  • 8 augustus
  • 17 oktober
  Deelregeling Vormgeving:
  • 10 januari
  • 21 maart
  • 30 mei
  • 8 augustus
  • 10 oktober
  Deelregeling Digitale cultuur:
  • 31 januari
  • 9 mei
  • 8 augustus
  • 17 oktober
  Deelregeling Internationalisering:
  • 7 februari
  • 16 mei
  • 10 oktober
  Deelregeling Talentontwikkeling:
  • 28 februari
  Deelregeling Non-Fictie Transmediaregeling:
  • 13 maart
  • 14 augustus
  Deelregeling Festivals:
  • 1 februari
  • 9 augustus
  Deelregeling Activiteitenprogramma's:
  • 17 oktober
  Deelregeling Meerjarige programma's:
  • 11 april
  Open oproepen
  Naast de deelregelingen worden er in 2018 ook diverse Open Oproepen uitgeschreven. Houdt daarvoor de nieuwsbrief en social media van het Stimuleringsfonds in de gaten.

  Advies
  U kunt tot uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker vna het Stimuleringsfonds. Dit kan per e-mail of telefonisch. Dit geldt niet voor de Deelregeling Talentontwikkeling.

  lees meer…
 • 11 juli 2018 Erfgoed telt: de betekenis van erfgoed voor de samenleving
  In deze kabinetsperiode is er €325 miljoen beschikbaar voor erfgoed. Met dit geld wil het kabinet het erfgoed…
  In deze kabinetsperiode is er €325 miljoen beschikbaar voor erfgoed. Met dit geld wil het kabinet het erfgoed voor de huidige generatie en toekomstige generaties behouden; in de leefomgeving van mensen positioneren, en in de maatschappij onder de aandacht brengen.

  Waar investeert het kabinet in?
  • Via het onderwijs komen alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, in aanraking met erfgoed. Dit kabinet vindt het van belang dat cultuur verankerd is in het curriculum op het primair en voorgezet onderwijs. Teams van schoolleiders en docenten ontwikkelen bouwstenen voor een vernieuwd curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs, onder meer voor kunst en cultuur.
  • In overleg met onder andere het netwerk van Canonmusea onderzoekt het kabinet wat er nodig is om de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van historische plekken te vergroten. Hierbij is aandacht voor zowel fysieke als digitale toegankelijkheid.
  • Het kabinet ondersteunt initiatieven die vrijwilligerswerk stimuleren en de deskundigheid van vrijwilligers bevorderen. Hiervoor komt er een vrijwilligersregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds. Daarnaast komen er middelen beschikbaar voor erfgoedorganisaties om lokaal vrijwilligers te ondersteunen.
  • Het kabinet roept een jaarlijkse prijs in het leven voor het beste vrijwilligersteam in erfgoed.
  • Het kabinet zet in 2020 en 2021 de landelijke regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor projecten op het gebied van erfgoededucatie in het primair onderwijs voort.
  • Er komt ook meer geld voor de restauratie en de verduurzaming van monumenten en voor de bescherming van archeologische vindplaatsen.
  Meer hierover lees je op de website van het LKCA.

  lees meer…
 • 11 juli 2018 Paradisodebat: de Fair Practice van de Kunsten
  Thema: de Fair Practice van de Kunsten

  Kunsten '92 nodigt u van harte uit voor het jaarlijkse Paradisodebat…
  Thema: de Fair Practice van de Kunsten

  Kunsten '92 nodigt u van harte uit voor het jaarlijkse Paradisodebat op zondag 26 augustus 2018. Traditiegetrouw ontmoeten kunstenaars en politici elkaar hier om te debatteren over actuele thema’s in het cultuurbeleid, altijd in het perspectief van bredere ontwikkelingen in de maatschappij. Deze jaarlijkse afsluiting van de Uitmarkt en opening van het cultuurpolitieke seizoen wordt georganiseerd door Kunsten ’92, ACI (Amsterdamse Culturele Instellingen), Paradiso en de Akademie van Kunsten.

  Onze culturele en creatieve sector staat wereldwijd zeer hoog aangeschreven. Tegelijkertijd is er iets mis met de waardering ervan in onze samenleving. Passie wordt gewaardeerd, maar loon naar werk is lang niet altijd vanzelfsprekend.

  Jonge makers hebben zich de afgelopen periode ingespannen voor verbetering van arbeidsvoorwaarden en toekomstperspectieven in de culturele en creatieve sector: de Fair Practice Code. Centraal daarin staan vijf gedeelde waarden, die Kunsten '92 als basis neemt voor het gesprek tijdens het Paradisodebat.

  Vijf waarden: Solidariteit | Transparantie | Duurzaamheid/bestendigheid | Diversiteit | Vertrouwen
  Vijf sprekers: Iedere spreker belicht éen van deze waarden, in een column van 10 minuten. Ingrid van Engelshoven (minister van OCW), Marian Duff (MAFB), Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Naomi Velissariou (theatermaker), Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie UvA). Vervolgens start het debat met Tweede Kamerleden, kunstenaars, zaal, en sprekers, onder leiding van Lex Bohlmeijer (o.a. Radio 4).

  Datum: zondag 26 augustus 2018, 16.00 – 18.00 uur (zaal open 15.30 uur)
  Locatie: Paradiso, Weteringschans 6-8 1017 SG Amsterdam
  Aanmelden: via de website

  lees meer…
 • 11 juli 2018 Aanmelden voor de Hustinx prijzen voor starters 2018
  Tot 1 oktober kunnen voorstellen voor de Hustinx prijzen voor starters worden ingediend. De Hustinx stichting stelt…
  Tot 1 oktober kunnen voorstellen voor de Hustinx prijzen voor starters worden ingediend. De Hustinx stichting stelt per jaar voor 3 projecten een bedrag van €2500,- per project beschikbaar.

  Kunst kan in de vrije markt niet altijd overleven. Het perspectief van de kunst en dat van het leven vallen niet altijd samen. Voor starters in de kunstenaarswereld is het vaak extra moeilijk een creatief idee te kunnen realiseren. Financiën om zich te ontwikkelen, zich te onderscheiden en ervaring op te doen ontbreken nog. Maar de drang om de sterke kanten van het aanwezige talent te laten zien en daarvoor draagkracht te verwerven is er wel.

  De Stichting Edmond Hustinx wil die starters stimuleren door per jaar drie maal een bedrag van € 2.500 voor een project, idee of event te verlenen. Een afgeronde opleiding in een kunstdiscipline wordt niet gevraagd: iedereen met een idee kan meedoen.

  De stimulans staat open voor kunstenaars in alle disciplines van de kunsten. Startende kunstenaars (met een relatie tot Maastricht) worden uitgenodigd om in de periode april 2018 tot oktober 2018 heel in het kort een voorstel te doen, door de kunstenaar zelf gepresenteerd of door iemand of iets anders. In bijvoorbeeld een youtube-filmpje van maximaal vijf minuten of een maquette of een live-pitch of iets anders wordt een voorstel, idee of project-van-het-leven gepresenteerd om zo een door de stichting ondersteunde start van een kunstzinnige carriere te hebben. De kunstenaar moet jonger zijn dan 30 jaar.

  Aanvragen/ Aanmelden
  Wil je een aanvraag indienen om voor één van deze prijzen in aanmerking te komen? Stuur dan een e-mail met je naam en contactgegevens, en een uitleg van je project (of een link naar een website of video) naar info@mcem.nl.

  lees meer…
 • 11 juli 2018 Bekendmaking rolverdeling passiespelen 2020
  Spanning, ontlading, blijdschap (en ook teleurstelling) bij de bekendmaking op donderdagavond 28 juni van de rolverdeling…
  Spanning, ontlading, blijdschap (en ook teleurstelling) bij de bekendmaking op donderdagavond 28 juni van de rolverdeling voor de Passiespelen 2020, die op 10 mei 2020 in première gaan. In de voorbije weken heeft een 80-tal kandidaten auditie gedaan voor een van de tekstrollen. Regisseur Cees Rullens heeft aan 46 daarvan een rol toegekend. Geen eenvoudige opgave, omdat eenieder zich vol overgave tijdens de audities heeft ingezet, met – zo vertelde de regisseur – vaak ontroerende, krachtige en talentvolle presentaties, óók van jongeren. De vraag ‘wie mag welke rol gaan spelen?’, was op aller gezichten te lezen. De naam van de vertolker van de Jezusrol werd als laatste bekend gemaakt: Marcel Claessen uit Beesel. De repetities beginnen op vrijdag 26 oktober 2018.

  Allemaal hoofdrollen
  Buiten Jezus is in de voorstelling van 2020 Jozef van Arimathea een belangrijke hoofdfiguur, naast Maria, Maria Magdalena, Judas, Pilatus, Herodes, … en zo vele anderen, maar ook naast Ruby, een dwarsliggende puber, die zich afzet tegen haar moeder Martha. Belangrijker nog: het Tegelse passiespel is een ‘ensemblegebeuren’ met nog zoveel andere belangrijke rollen. Allen tezamen én samen ook met figuranten, koor, musici en vele anderen ‘achter de schermen’ maken ze de voorstelling tot een fascinerend en betekenisvol openluchtspel van hoge kwaliteit.

  Van heinde en verre
  De auditiekandidaten kwamen van heinde en verre. Herodes – Mario Kremers – uit Bergen op Zoom, Judas – Erik Derikx uit Heerlen en Andromeda – Ria Hoddenbagh – uit Eindhoven. Mede dankzij de medewerking van het Huis voor de Kunsten Limburg en Toneelhuis LFA, het Beeselse Draaksteken, het Venlose Theater De Garage en uiteraard de media meldden zich vele ‘nieuwe’ kandidaten, waaronder veel talentvolle jongeren. Dat biedt perspectief voor de toekomst. Opmerkelijke motieven ook om auditie te doen voor de Passiespelen. Een van de actrices – ze speelt straks de rol van Ruth – werkte tijdens de vorige Passiespelen voor een beveiligingsbedrijf en elke voorstelling weer raakte ze ontroerd en ze besloot voor 2020 auditie te doen.

  Extra rollen
  Door de ontroerende, krachtige en talentvolle audities zullen in de komende maanden – in samenspel tussen auteurs en regisseur – ook nog enkele rollen aan het script toegevoegd zullen worden, teneinde meer mensen in de gelegenheid te stellen hun kunnen te tonen. De repetities beginnen op vrijdag 26 oktober met de presentatie van het artistiek team – allen professionals – en een exposé van regisseur Cees Rullens over zijn regieconcept voor de Passiespelen 2020.

  Cees Rullens: ‘De Passiespelen 2020 gaan schuren aan je ziel’.
  Waar de edities van 2010 en 2015 de Passiespelen letterlijk steeds dichter bij het publiek brachten, zullen we er in 2020 naar streven om de toeschouwers met hoofd en hart zo betrokken te maken, dat het spel zich als het ware ‘in de kijkers’ afspeelt.
  Binnen het verhaal van de laatste dagen van Jezus roeren wij thematieken aan die zich mondiaal manifesteren tot problematieken die wij in vriendenkring of gezinssfeer tegenkomen.

  “De volgelingen van Jezus, die na zijn dood Palestina moeten ontvluchten in wankele bootjes over de Middellandse Zee, zijn maar al te herkenbaar. En als die volgelingen onze ‘vrienden’ zijn geworden gaat dat verschrikkelijk pijn doen en zitten we niet langer naar een schouwspel te kijken, maar speelt die gebeurtenis zich in onszelf af. Geen vreemdelingen, geen vluchtelingen, maar onze naasten, lotgenoten. Tweeduizend jaar geleden is in feite vandaag. En ook tweeduizend jaar geleden hingen net als nu brutale jongeren rond waar er ook maar iets te beleven was, en intimideerden zij vreedzame passanten. Waar komt toch dat gedrag vandaan. Bijvoorbeeld van Ruby, wier moeder door iedereen gezien wordt als een overspelige vrouw die het niet zo nauw neemt, maar die in werkelijkheid thuis wordt afgetuigd door haar verslaafde man en de klappen die daar vallen, raken ook Ruby.“

  Geen spektakel waarin we uitsluitend Jezus volgen door het verhaal met het gruwelijke einde heen, maar een belevenis die beklijft en emoties oproept. Het goede zal bewegen, het zal zich roeren, het zal schuren aan de binnenkant van de ziel… Dat beogen de Passiespelen in 2020.

  De première van de twintigste Passiespelen in Tegelen is op zondag 10 mei 2020. De start van een reeks van vijfentwintig voorstellingen, die tot 13 september 2020 doorloopt. De Passiespelen Tegelen staan op de lijst immaterieel cultureel erfgoed. Sinds 1931 worden dit de 21ste Passiespelen.

  lees meer…
 • 10 juli 2018 Enquête Limburgse Musea
  In 2017 is het Huis gestart met het verzamelen van Limburgse museumcijfers. Dit als aanvulling op de enquête die…
  In 2017 is het Huis gestart met het verzamelen van Limburgse museumcijfers. Dit als aanvulling op de enquête die de Nederlandse Museumvereniging jaarlijks uitvoert onder haar leden. Hiermee wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste data en trends van Nederlandse musea (waarvan 29 Limburgse) die het keurmerk ‘geregistreerd museum’ bezitten. Om een gedetailleerder beeld te kunnen geven van de Limburgse museumsector (inclusief de ongeregistreerde musea), houdt het Huis in 2018 de Enquête Limburgse Musea. Musea kunnen de enquête hier vinden.

  lees meer…
 • 10 juli 2018 Museumtalent gezocht!
  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelde in 2017 een prijs in voor jonge professionals in de…
  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelde in 2017 een prijs in voor jonge professionals in de museumsector. De eerste keer won Imara Limon, conservator bij het Amsterdam Museum. Ook in 2018 wordt weer een Museumtalent uitgeroepen. Kandidaten nomineren kan tot 15 juli a.s. via cultureelerfgoed.nl/museumtalent. Het Museumtalent 2018 moet een aantoonbare en onderscheidende visie hebben op museumeducatie/-participatie met aandacht voor diversiteit. Een gerenommeerde jury bepaalt welke winnaar op 4 oktober tijdens het Museumcongres bekend wordt gemaakt.  

  lees meer…
 • 02 juli 2018 Nieuwe zakelijk leider Orlando Festival
  Met ingang van 1 augustus 2018 wordt het team van het Orlando Festival uitgebreid met een zakelijk leider: Jurjen…
  Met ingang van 1 augustus 2018 wordt het team van het Orlando Festival uitgebreid met een zakelijk leider: Jurjen Toepoel. Hij zal in deze functie een aantal specifieke taken overnemen van manager Leonie Curvers en directeur Henk Guittart, die samen met Toepoel zullen werken aan de komende edities. Hij zal het werken voor Orlando combineren met zijn huidige werkzaamheden als Programmeur Klassieke Muziek & Opera bij Parkstad Limburg Theaters en als manager bij zijn eigen impressariaat, Toepoel International Management.
   
  Jurjen Toepoel is geboren in een familie van professionele musici en kreeg op zijn zesde zijn eerste vioollessen. Hij ontwikkelde zijn interesse in muziek toen hij kunst, cultuur en media studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en zich specialiseerde in kunstmanagement, marketing en klassieke muziek. Na het behalen van zijn bachelor- en masterdiploma werkte Jurjen bij het gerenommeerde adviesbureau LAgroup, werkzaam op het gebied van kunst en vrije tijd. Verder werkte hij jaren als orkestmanager bij het Nationaal Jeugd Orkest (NJO).
   
  Tijdens de komende editie van het Orlando Festival (9 t/m 19 augustus) zal Jurjen Toepoel vaak aanwezig zijn om intensief kennis te maken met dit internationale kamermuziek festival.
  Met ingang van 1 augustus 2018 wordt het team van het Orlando Festival uitgebreid met een zakelijk leider: Jurjen Toepoel. Hij zal in deze functie een aantal specifieke taken overnemen van manager Leonie Curvers en directeur Henk Guittart, die samen met Toepoel zullen werken aan de komende edities. Hij zal het werken voor Orlando combineren met zijn huidige werkzaamheden als Programmeur Klassieke Muziek & Opera bij Parkstad Limburg Theaters en als manager bij zijn eigen impressariaat, Toepoel International Management.

  Jurjen Toepoel is geboren in een familie van professionele musici en kreeg op zijn zesde zijn eerste vioollessen. Hij ontwikkelde zijn interesse in muziek toen hij kunst, cultuur en media studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en zich specialiseerde in kunstmanagement, marketing en klassieke muziek. Na het behalen van zijn bachelor- en masterdiploma werkte Jurjen bij het gerenommeerde adviesbureau LAgroup, werkzaam op het gebied van kunst en vrije tijd. Verder werkte hij jaren als orkestmanager bij het Nationaal Jeugd Orkest (NJO).

  Tijdens de komende editie van het Orlando Festival (9 t/m 19 augustus) zal Jurjen Toepoel vaak aanwezig zijn om intensief kennis te maken met dit internationale kamermuziek festival.

  lees meer…
 • 27 juni 2018 Hoe gaat het met kunst- en cultuurverenigingen in Nederland? Doe mee met de VerenigingsMonitor!
  Bijna 1,5 miljoen Nederlanders zijn lid van een vereniging of stichting voor hun kunstbeoefening. Zij zingen in…
  Bijna 1,5 miljoen Nederlanders zijn lid van een vereniging of stichting voor hun kunstbeoefening. Zij zingen in een koor, staan samen op de planken, spelen in een fanfare of schilderen, dansen of filmen in clubverband. Hoe gaat het met kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland? Daar is nu weinig zicht op, maar het belang van muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, schilderclubs, dansverenigingen, filmclubs etc. voor onze samenleving is groot. Verenigingen en stichtingen zijn niet alleen een belangrijke voorziening voor de kunstbeoefenaars zelf, maar ook voor de bredere gemeenschap. De vele optredens, voorstellingen en exposities bijvoorbeeld dragen bij aan de leefbaarheid van dorpen, wijken en steden.

  Ondanks de overtuiging van het belang van deze verenigingen of stichtingen ontbreekt het tot op heden aan goede, onafhankelijke kennis hierover. En juist deze kennis kan helpen om verenigingen en stichtingen te behouden en te versterken. Zeker nu gemeenten minder subsidie verstrekken en de behoeften en eisen van leden veranderen is het belangrijk te weten wat er gebeurt en waar ondersteuning nodig is. Daarom start het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) samen met het Huis voor de Kunsten Limburg en andere partners, een grootschalig onderzoek naar het verenigingsleven: de VerenigingsMonitor. De monitor bestaat uit een digitale vragenlijst. In de vragenlijst komen onderwerpen aan bod als: leden, vrijwilligers, financiën, accommodaties, activiteiten, samenwerking en bereik. 

  Want met meer kennis over het hedendaagse verenigingsleven kunnen overheden, koepelorganisaties en ondersteunende instellingen hun beleid beter afstemmen op actuele ontwikkelingen en behoeften en op die manier de verenigingen en stichtingen versterken. In dat kader nodigen we besturen van kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen van harte uit om vóór maandag 16 juli 2018 een vragenlijst in te vullen. Draag jij een steentje bij?  

  Onder de deelnemers verloot het LKCA 12 Advies op Maat trajecten van de SESAM academie over een onderwerp naar keuze. Klik hier voor meer informatie of ga direct naar de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten.

  Heb je vragen over de Verenigingsmonitor? Neem dan contact op met Arno Neele, specialist onderzoek bij het LKCA, via: 030 711 51 07 of arnoneele@lkca.nl of Patricia Peters, consulent bij het Huis voor de Kunsten Limburg, via 0475 399 278 of ppeters@hklimburg.nl. 
 • 27 juni 2018 Jouw zelfgemaakte docu op het grote doek? Doe mee met Storytellers!
  Heb jij of ken jij iemand met een bijzondere vriendschap, ben jij een fantastische verhalenverteller én ben je…
  Heb jij of ken jij iemand met een bijzondere vriendschap, ben jij een fantastische verhalenverteller én ben je daarnaast ook nog eens handig met je telefoon of een echte camera? Dan zijn Docfest en het Huis voor de Kunsten Limburg op zoek naar jou!

  Speciaal voor editie 2018, met als thema RISE UP!, heeft Docfest de wedstrijd Storytellers in het leven geroepen om jonge storytellers en verborgen talenten de kans te geven hun eigen documentaire te maken over ware vriendschap. Dit kan individueel, maar natuurlijk ook samen met de hele klas!

  Geïnteresseerden kunnen zich t/m 30 juli 2018 aanmelden via educatie@docfest.eu. De films zelf dienen uiterlijk 1 september a.s. binnen te zijn. Aan deze deelname zitten geen kosten verbonden en wordt dus geheel gratis aangeboden.

  Uit alle inzendingen wordt een selectie gemaakt. Tevens wordt er een onderscheid gemaakt tussen basis- en voortgezet onderwijs. De selectie zal vervolgens worden vertoond op het grote doek tijdens het festival op 28 t/m 30 september 2018. De uiteindelijke winnaars, beoordeeld door onze professionele jury, winnen samen met hun hele klas een privévoorstelling bij een film naar keuze in Lumière Cinema Maastricht. Geselecteerden kunnen tevens via social media hun eigen film promoten en zo ook nog eens kans maken op de publieksprijs.
   
  Meer info: www.docfest.eu/storytellers 

  Download hier de flyer van Storytellers.
 • 27 juni 2018 Koningin Máxima bezocht feestelijke SamenDOOR!dag in Ittervoort
  Vandaag bracht Hare Majesteit Koningin Máxima een bezoek aan het muzikale spektakel SamenDOOR! bij Adams Muziekcentrale…
  Vandaag bracht Hare Majesteit Koningin Máxima een bezoek aan het muzikale spektakel SamenDOOR! bij Adams Muziekcentrale te Ittervoort. Deze feestelijke dag stond volledig in het teken van muziekonderwijs en de bijzondere positie die Limburg hier al in heeft. Koningin Máxima, erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, was getuige van het ondertekenen van het convenant waarin alle betrokken partners beloofden zich sterk te maken voor meer muziek in de klas. De SamenDOOR!dag werd georganiseerd door DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg in samenwerking met de stichting Méér Muziek in de Klas.

  De dag startte met een spectaculair concert met een koor van meer dan 300 kinderen, 100 Pabo-studenten en philharmonie zuidnederland (o.l.v. dirigent Sander Teepen). Door een swingend optreden lieten Basisschool De Violier (Maasbree) en jeugdfanfare Sint Aldegondis (Maasbree) o.l.v. Wouter Pletzers hun succesvolle samenwerking zien. Met het ondertekenen van het convenant SamenDOOR! & Méér Muziek in de Klas Lokaal en het SamenDOOR!lied, gemaakt door Guido Dieteren (muziek) en Bart Storcken (tekst), werd het concert afgesloten.

  Convenant:
  Het convenant werd ondertekend door de partners: Provincie Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, Conservatorium Maastricht, Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool, philharmonie zuidnederland, Adams Muziekcentrale, Directeurenoverleg Centra Kunsteducatie Limburg, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gemeenten, Jeugdfonds Cultuur Limburg, LBM, LBT, OLS, VNK-L en Pop in Limburg. Hiermee beloofden zij dat in 2020 alle schoolkinderen in de provincie Limburg structureel muziekonderwijs krijgen. Hare Majesteit Koningin Máxima was getuige van de ondertekening van het Limburgse convenant en ging op de foto met alle partners. Aan Lex Uiting was de eer om het feestelijke SamenDOOR!concert te presenteren.

  Workshops: 
  Na het concert waren er vijf workshops voor medewerkers van kunstencentra en poppodia, bestuursleden van muziekverenigingen, pabo- en conservatoriumstudenten, leerkrachten van de basisschool en vakleerkrachten van de middelbare school. De workshops werden geleid door ervaren muziekprofessionals. De workshops werden afgesloten met een netwerkborrel.

  DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg:
  DOOR! is een provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. DOOR! maakt hierbij de verbinding vanaf de bron. Opleidingen, Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs, allen samen op weg naar structureel muziekles in de klas. Samen met de culturele omgeving worden optimale kansen voor leerkracht en leerling gerealiseerd zodat zij talenten kunnen gebruiken en ontwikkelen.

  Méér Muziek in de Klas Lokaal:
  Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Het programma is opgezet door de stichting Méér Muziek in de Klas. Deze landelijke organisatie wil ervoor zorgen dat in 2020 alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen. 
 • 15 juni 2018 Nieuwe leden Raad van Toezicht Huis voor de Kunsten Limburg
  Per 1 juli 2018 treden Godelieve Stratermans, Harm Wiertz en Leo Niessen toe tot de Raad van Toezicht van het Huis…
  Per 1 juli 2018 treden Godelieve Stratermans, Harm Wiertz en Leo Niessen toe tot de Raad van Toezicht van het Huis voor de Kunsten Limburg. Godelieve Stratermans is accountant, directeur van een accountantskantoor en woonachtig in Thorn. Harm Wiertz is ondernemer op het gebied van commerciële arbeidsbemiddeling en woont in Kerkrade. Leo Niessen is onderwijsbestuurder in ruste en woont in Klimmen. Alle drie hebben zij een ruime bestuurlijke ervaring en een grote affiniteit met cultuur.
   
  Met hun benoeming worden drie vacatures ingevuld in de Raad van Toezicht. Hiervan zijn twee vacatures ontstaan door het vertrek van Mirjam Clermonts en Lodewijk Imkamp (voorzitter Raad van Toezicht) wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Beiden hebben zich gedurende vele jaren met grote deskundigheid en enthousiasme ingezet voor het Huis voor de Kunsten Limburg. Met de invulling van de derde vacature wordt het aantal leden van de Raad van Toezicht gebracht van 4 naar 5. In de Raad van Toezicht van het Huis voor de Kunsten Limburg hebben reeds zitting Karlijn van der Graaf, bestuursadviseur bij de gemeente Sittard-Geleen, en Jan Loonen, wethouder in Venray. De Raad van Toezicht kiest binnenkort in haar nieuwe samenstelling een voorzitter.
 • 12 juni 2018 André Rieu ambassadeur Jeugdfonds Cultuur Limburg
  Nederlands bekendste violist en muzikaal verbinder is ambassadeur van het Jeugdfonds Cultuur Limburg. …
  Nederlands bekendste violist en muzikaal verbinder is ambassadeur van het Jeugdfonds Cultuur Limburg. 
   
  Rieu: "Kinderen verdienen kansen. Via het Jeugdfonds Cultuur maken kinderen kennis met muziek en musiceren ze samen. Dat zijn onvergetelijke ervaringen die je als mens vormen. Dat draag ik met hart en ziel uit."
   
  Muziek maken, dansen, cultuur beleven is iets dat je iedereen gunt. Juist ook als het thuis even niet kan vanwege financiële zorgen. In Limburg zijn naar schatting 22.600 kinderen (1:10) die met hun ouders van 120% (of minder) van het bestaansminimum leven. Ook deze kinderen verdienen het om met cultuur, muziek, dansen bezig te zijn. André Rieu onderschrijft deze missie als geen ander en is bereid als ambassadeur van het Jeugdfonds Cultuur Limburg op te treden. Het Jeugdfonds Cultuur waardeert de warme betrokkenheid van André Rieu. Hiermee wordt de zichtbaarheid van het fonds en daarmee het doel waar we voor staan sterker: ieder kind telt mee!
   
  Jeugdfonds Cultuur Limburg
  Het Jeugdfonds Cultuur maakt het mogelijk dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen, ook als dat financieel (even) niet mogelijk is. In 2017 ondersteunde het fonds 817 kinderen in Limburg. Zij volgden muziekles, dansten met andere kinderen, kregen lessen fotografie of deden anderszins mee aan culturele activiteiten.
   
  Het fonds is in 30 gemeenten in Limburg actief, Venlo heeft een eigen stedelijk fonds, Schinnen en Echt-Susteren zijn (nog) niet aangesloten. Daarnaast werkt het fonds samen met het Jeugdfonds Sport en de Stichtingen Leergeld in de diverse gemeenten. Via zogenaamde intermediairs (leerkrachten, hulpverleners, huisartsen, vrijwilligers) kunnen aanvragen worden ingediend. 
   
  Een aanvraag wordt gehonoreerd wanneer het inkomen van de ouders maximaal tot 120% van het bestaansminimum bedraagt (afhankelijk van lokaal beleid). Het fonds betaalt de lessen direct aan de instelling of docent die de lessen verzorgt. De gelden hiervoor worden ter beschikking gesteld door de gemeenten, de provincie Limburg, de Rabobank Foundation, het landelijke Jeugdfonds Sport en Cultuur en particuliere donaties.
   
 • 11 juni 2018 Inloopmiddagen i.h.k.v. Nadere Subsidieregels Film 2018-219
  De Provincie Limburg wil bijdragen aan een levendig filmklimaat in Limburg. Met de ‘Nadere subsidieregels Film’…
  De Provincie Limburg wil bijdragen aan een levendig filmklimaat in Limburg. Met de ‘Nadere subsidieregels Film’ stimuleert de Provincie het produceren van films in Limburg. Onderliggende doelstellingen zijn het stimuleren van de economie (werkgelegenheid), het versterken van de cultuur (talentontwikkeling, artistieke kwaliteit) en het vergroten van branding (Limburg promotie) van Nederlands Limburg.

  De regeling biedt enerzijds mogelijkheden voor grote producties met landelijke of internationale bioscoop uitbreng en anderzijds biedt zij in het kader van Limburgse talentontwikkeling mogelijkheden voor lange of korte films van Limburgse makers.

  In juni en juli organiseert de Provincie Limburg in aanloop naar de indieningstermijn van de Nadere subsidieregels Film 2018-2019 inloopmiddagen. Op deze momenten kun je langs komen om eventuele vragen te bespreken over de subsidieregeling. Daarnaast kun je jouw aanvraag laten controleren op compleetheid. De inloopmiddagen vinden plaats op de volgende data:

  • Maandag 18 juni 2018 van 15:00 tot 17:00 uur (Limburgzaal)
  • Vrijdag 22 juni 2018 van 13:00 tot 16:00 uur (Gelrezaal)
  • Vrijdag 6 juli 2018 van 13:00 tot 16:00 uur (Gelrezaal)

  De ingang is bij de centrale receptie. Aanmelden is verplicht en kan via het formulier op de website van de Provincie Limburg. 
 • 08 juni 2018 Veelgestelde vragen AVG
  Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een Europese privacywetgeving die strengere…
  Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een Europese privacywetgeving die strengere eisen stelt aan het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens. Het Huis voor de Kunsten Limburg wil culturele stichtingen en verenigingen bewust maken van de gevolgen van deze nieuwe wetgeving en hen voorzien van informatie en advies. Mede daarom hebben wij op onze website een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen rondom de AVG, in het bijzonder vragen die leven bij culturele stichtingen en verenigingen. Meer weten? Kijk op www.hklimburg.nl/avg.
   
  Ons eigen privacy beleid vindt u onder www.hklimburg.nl/privacy.
 • 01 juni 2018 Literatuurportret: een 16e eeuws 'huisboek' uit Venlo
  Het nieuwe literatuurportret is geschreven door Hannie van Horen-Verhoosel en gaat over een zestiende-eeuws ‘huisboek’…
  Het nieuwe literatuurportret is geschreven door Hannie van Horen-Verhoosel en gaat over een zestiende-eeuws ‘huisboek’ uit Venlo, dat zich in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel bevindt. “Het is van papier, meet slechts 150 bij 95 millimeter en is ook nog eens in een vrij slordige, moeilijk leesbare hand geschreven. De inhoud is echter alleszins de moeite waard.

  Op 169 bladzijden krijgen we een keur aan teksten voorgeschoteld, een bonte mengeling van wereldlijke en geestelijke liederen, wijze raadgevingen over de liefde en sproken (korte rijmende verhalen) wordt afgewisseld met een zo mogelijk nog bontere verzameling spreekwoorden en zegswijzen, grappen, heiligenkalenders, parodieën op preken en schertsrecepten, in totaal zo’n 476 teksten.”
  lees meer…
 • 01 juni 2018 Talent in Beeld: Brohlin Coumans
  Ditmaal staat Brohlin Coumans (Roermond, 1993) centraal in onze rubriek ‘Talent in beeld’. Brohlin heeft sinds…
  Ditmaal staat Brohlin Coumans (Roermond, 1993) centraal in onze rubriek ‘Talent in beeld’. Brohlin heeft sinds een half jaar samen met collega-rapper Siloiniv een eigen YouTube-kanaal: ZIJKANT. Wekelijks plaatsen ze daar video’s waarin ze onder andere hun mening geven over nieuwe hiphopnummers. Hun schare volgers groeit ook met de week. Brohlin: “Ik had al heel vroeg een fascinatie voor taal. Toen ik acht was begon ik met het schrijven van gedichtjes en verhalen. Rond mijn tiende ontdekte ik ‘All eyes on me’ van Tupac en sindsdien ben ik verslaafd aan hiphop en schrijf ik zelf ook rapteksten. In mijn jeugd, die vrij turbulent was, functioneerden schrijven en rappen als uitlaatklep voor een hoop woede en onbegrip in mij.”
  lees meer…
 • 24 mei 2018 Veldeke Limburg presenteert Jaarboek 2017
  Op woensdag 23 mei jl. werd op kasteel Montforthet Jaarboek 2017 van Veldeke Limburg gepresenteerd. De diverse…
  Op woensdag 23 mei jl. werd op kasteel Montforthet Jaarboek 2017 van Veldeke Limburg gepresenteerd. De diverse activiteiten die Veldeke Limburg op plaatselijk én lokaal niveau organiseert om zowel de Limburgse taal als de Limburgse volkscultuur te bevorderen, hebben hierin een nadrukkelijke plaats gekregen. Ze geven een mooi beeld van het beleid dat de vereniging voor ogen staat. Daarnaast bevat het jaarboek ook resultaten van diverse onderzoeken naar de Limburgse streektaal. Ook bevat het volkskundige bijdragen, bijvoorbeeld over de typisch Limburgse bakhuisjes. De redactie werd verzorgd door Pierre Bakkes, Peter Klein en Ton van de Wijngaard. Het Jaarboek 2017 van Veldeke Limburg is voor 20 euro (excl. verzendkosten) te bestellen bij het Huis voor de Kunsten Limburg via rcorstjens@hklimburg.nl.
   
  In het Jaarboek 2017 wordt in een aantal bijdragen verslag gedaan van taalkundig onderzoek naar het Limburgs. Zo bespreekt Stefanie Ramachers, die onlangs aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveerde op een onderzoek naar het verwerven en gebruiken van de typische Limburgse sleep- en stoottoon, de resultaten van haar studie. Karlien Franco heeft aan de Katholieke Universiteit Leuven onderzocht waarom bijna alle dialecten hetzelfde woord hebben voor sommige betekenissen, terwijl voor andere concepten in bijna elk dorp een andere uitdrukking bestaat. Als basis voor haar onderzoek maakte zij gebruik van de gedigitaliseerde gegevensbestanden van onder andere het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD). In de bijdrage van Joep Kruijsen met als titel ‘Van kaartenbak tot databank’ gaat het over de realisatie van dit woordenboek tussen 1960 en 2008. Lei Heijenrath gaat in zijn artikel in op het dialect van Kerkrade en omgeving en waarom dit in vergelijking met andere Limburgse dialecten opmerkelijk Duits klinkt. Hij probeert te verklaren waarom de belangrijke taalgrens die deze dialecten afbakent, de Benrather lijn, juist hier loopt.
   
  Els Diederen heeft een artikel geschreven over Limburgse bakkese. Dit zijn de karakteristieke huisjes waarin vroeger het brood en de Limburgse vlaaien gebakken werden. Een functie die ze in de meeste plaatsen verloren toen bakkers zich in de dorpen vestigden en iedere dag brood bakten en aan huis gingen bezorgen. Diederen beschrijft hoe die gebouwtjes en de ovens werden geconstrueerd, hoe werd gestookt en gebakken en welke producten er allemaal in het bakkes werden vervaardigd. Haar bijdrage is rijkelijk geïllustreerd met historische en actuele foto’s.
   
  Dit zijn slechts een aantal voorbeelden uit het nieuwe jaarboek van Veldeke Limburg. Andere auteurs die een bijdrage hebben geleverd, zijn bijvoorbeeld Lou Spronck, Peter Klein, Pierre Bakkes, Yuri Michielsen-Tallman en Netty Engels. Evenals voorgaande jaren zijn de bijdragen ook nu weer zowel Nederlands- als Limburgstalig.
   
  Over Veldeke Limburg
  Veldeke Limburg is de provinciale koepel van tien lokale Veldeke-kringen die over de hele provincie verspreid zijn. Veldeke Limburg zet de Limburgse streektaal al ruim 90 jaar op de kaart door middel van diverse activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld aanstaande zaterdag 26 mei in Panningen voor de vijftiende keer op rij de provinciale Limburgse Declamatiewedstrijdvoor de jeugd georganiseerd. Kijk op www.veldeke.net voor meer informatie.
meer nieuws…
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen iedere discipline waarin het Huis werkzaam is, dan kunt u zich op deze pagina aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.
agenda
 • 25 augustus 2018 - 26 augustus 2018samenwerkings activiteit ‘Carmina Burana’ in Heerlense zandgroeve Beaujean
  Festival Cultura Nova, Parkstad Limburg Theaters en philharmonie zuidnederland presenteren in samenwerking met…
  Festival Cultura Nova, Parkstad Limburg Theaters en philharmonie zuidnederland presenteren in samenwerking met IBA Parkstad: ‘Carmina Burana’ 

  Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus wordt tijdens festival Cultura Nova een spectaculaire versie van ‘Carmina Burana’ uitgevoerd in de openlucht. Het Spaanse gezelschap La Fura dels Baus en philharmonie zuidnederland brengen het meesterwerk van de Duitse componist Carl Orff (1895-1982) in het feeërieke decor van de Heerlense zilverzandgroeve Beaujean. De voorstelling is een absoluut hoogtepunt op Cultura Nova 2018.

   ‘Carmina Burana’ met het populaire ‘O Fortuna’, wordt tijdens Cultura Nova uitgevoerd in een regie van de Catalaanse regisseur Carlus Padrissa van La Fura dels Baus. De shows van dit Catalaanse gezelschap, dat vaker te gast is geweest op Cultura Nova, zijn fysiek, expressief, confronterend en multimediaal. Het befaamde spektakelgezelschap brak door met de opening van de Olympische Spelen in Barcelona en wist later met hun ‘Carmina Burana’ meer dan 150.000 bezoekers te beroeren. Het is de eerste keer dat deze uitvoering van La Fura dels Baus in Nederland wordt opgevoerd.

  Totaaltheater in de openlucht
  Carlus Padrissa bewerkte de ‘Carmina Burana’ tot een intense muziektheatervoorstelling. Het publiek wordt ondergedompeld in een universum met sprekende beelden en speciale effecten. Een enorme cilinder van tule omringt letterlijk het orkest en fungeert als bioscoopscherm, waar de videoprojecties Orff’s hymne aan Fortuna, de godin van het (nood)lot, van begin tot eind illustreren. Met een 90-koppig orkest en 90-koppig koor is dit een productie die zijn weerga niet kent en niemand – van muziekliefhebbers tot fans van podiumkunsten – onberoerd zal laten.

  Internationaal
  Deze Carmina Burana is een coproductie van festival Cultura Nova, Parkstad Limburg Theaters en philharmonie zuidnederland dat dit jaar zijn vijfjarig jubileum viert met een aantal bijzondere concerten. De ‘Carmina Burana’ opent de reeks. Opera Zuid en Sinfonischer Chor Aachen tekenen voor de spectaculaire koorzang. De muzikale leiding is in handen van de Spaanse dirigent Josep Vicent. De hoofdrollen worden vertolkt door Amparo Navarro (sopraan), Jordi Domenech (countertenor), Toni Marsol (bariton) en Luca Espinosa (actrice). Via het Huis voor de Kunsten Limburg werken tenslotte ook twaalf dansers mee. Carlus Padrissa verbindt alle elementen in één grootschalige regie.

  Een spectaculaire locatie
  Zilverzandgroeve Beaujean vormt het decor voor dit fantastische openluchtspektakel. De Heerlense zandgroeven, waaronder die van Beaujean, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de stad. De groeve van Beaujean is één van de IBA-locaties (Internationale Bau Ausstellung) in Parkstad Limburg. Dit gebied krijgt een andere, recreatieve bestemming en zal gaandeweg teruggegeven worden aan de natuur en deels opengesteld worden om de voormalige groeves te kunnen beleven. De ‘Carmina Burana’ markeert deze transitie. Voor Parkstad Limburg Theaters en Festival Cultura Nova is deze locatie dan ook dé uitgelezen plek om het publiek een vernieuwende versie te presenteren van een bekend werk.

  Datum: zaterdag 25 augustus & zondag 26 augustus 
  Locatie: Zilverzandgroeve Beaujean, Jongmansweg 69, Heerlen
  Tickets: verkrijgbaar via Parkstad Limburg Theaters


  Lees meer
 • 18 september 2018 13:00 - 17:00eigen activiteit Workshop Storytelling 2.0
  Storytelling is terug! Na twee succesvolle pilot-workshops is deze workshop nog meer toegespitst op de praktijk…
  Storytelling is terug! Na twee succesvolle pilot-workshops is deze workshop nog meer toegespitst op de praktijk van musea en erfgoedinstellingen. Deelnemers gaan niet alleen zelf aan de slag, maar krijgen ook praktische voorbeelden en opdrachten! Deze nieuwe aanpak zal inspireren om aan het einde van de sessie tot een authentiek en geheel eigen publieksaanbod te komen. De workshop wordt gegeven door Tom Janssen (The Media Department) en kunstenaar Lars Ickenroth (LAICK).

  In de workshop staat de methode ‘Story DNA’ centraal. Deze bestaat uit zes essentiële bouwstenen die samen het DNA van het verhaal van de erfgoedinstelling of museum vormen. Daarmee ligt er ook meteen een leidraad voor de communicatie, marketing en branding van de organisatie. Het gebruikte model is gebaseerd op de theorie van The Purpose Economy (Aaron Hurst, 2014), die nader uiteen wordt gezet in de inleiding van de workshop.

  Programma
  13.00 – 13.45 uur inleiding en introductie werkvorm workshop
  13.45 – 14.00 uur korte pauze
  14.00 – 15.15 uur deelnemers gaan aan de slag met diverse opdrachten en experimenten:
  • De verhalenmachine
  • De peutermethode
  • De ideale bezoeker
  • Jouw ‘aanbod’ richting het publiek
  15.15 – 15.30 uur korte pauze
  15.30 – 16.00 uur plenaire terugkoppeling en afsluiting

  Datum: dinsdag 18 september 2018, van 13.00 uur - 16.00 uur.
  Locatie: Huis voor de Kunsten Limburg, Steegstraat 5, 6041 EA Roermond.

  *Afbeelding: Freepik


  Lees meer
 • 18 september 2018 19:15 - 21:15eigen activiteit Lezing Auteursrecht in de cultuursector
  Over toestemming, (her)gebruik en meer dat je moet weten over intellectueel eigendom

  Auteursrecht, portretrecht…
  Over toestemming, (her)gebruik en meer dat je moet weten over intellectueel eigendom

  Auteursrecht, portretrecht en mediarecht: vroeg of laat kom je hier als vrijwilliger of medewerker in de cultuursector mee in aanraking. Maar hoe zit het nu precies met de bescherming van het werk van bijvoorbeeld muzikanten, componisten, fotografen, schrijvers en filmmakers? Wanneer moet je toestemming vragen voor het gebruik van muziek, foto’s en video’s? Mag je zomaar citaten gebruiken? Hoe zit het met het (her)gebruiken van beeldmateriaal, bronvermelding etc.? En wanneer heb je toestemming nodig van mensen die staan afgebeeld op foto’s en in filmpjes?

  In deze lezing worden in vogelvlucht de belangrijkste zaken rondom intellectueel eigendom in de cultuursector uit de doeken gedaan. Met voorbeelden uit de praktijk en handige tips. Na het volgen van deze lezing weet je waar je juridisch gezien staat en wat je vooral wel en niet moet doen om plagiaat en claims te voorkomen.

  Aanmelden
  Deelname aan deze lezing is gratis. Er is plek voor max. 50 deelnemers. Aanmelden kan via deze pagina.
   
  Datum: dinsdag 18 september 2018, 19.15-21.15 uur
  Locatie: Huis voor de Kunsten Limburg, Steegstraat 5, Roermond

  *Afbeedling: Freepik  Lees meer
 • 21 september 2018 09:00 - 14:00eigen activiteit Workshop Build your crowd!
  Ieder museum heeft een bepaalde doelgroep die het graag zou willen bereiken, maar niet of nauwelijks bereikt. In…
  Ieder museum heeft een bepaalde doelgroep die het graag zou willen bereiken, maar niet of nauwelijks bereikt. In deze workshop gaan we aan de slag met de vraag ‘waarom wil je deze groep bereiken en hoe doe je dat?’. We gaan je plannen voor tentoonstellingen, lezingen en andere (educatieve) projecten eens door een andere bril bekijken! Hoe kun je bijvoorbeeld jongeren die niets met musea hebben, toch vanuit hun eigen interesses naar jouw museum trekken? Daar is de methode ‘Build your crowd’ voor! Je zult zien dat bij alle onderwerpen, thema’s en activiteiten verborgen invalshoeken zijn.

  Ambassadeurs, herhaalbezoeken en nieuwe doelgroepen!
  De ‘Build your crowd’-methode is gebaseerd op crowdfunding. Het gaat alleen niet om het behalen van een doelbedrag, maar ook om het creëren van ‘betrokkenheid’. Op die manier kan een museum of erfgoedinstelling zich richten op het vergroten van de stroom aan vaste bezoekers of juist op het creëren van meer herhaalbezoeken. Wat kun je doen? Neem jouw publiek bijvoorbeeld mee in het proces van het maken van een tentoonstelling of laat ze grasduinen in jouw (depot)collectie. Vraag hen actief mee te doen, door bijvoorbeeld het schrijven van beschrijvingen bij foto’s en objecten vanuit hun eigen herinnering, emotie of beleving en presenteer deze in het museum of via een website of app.

  De kans is groot dat al die deelnemende mensen komen kijken en hun familie en vrienden meenemen! Juist deze groep mensen zijn dé ambassadeurs voor jouw organisatie. Je laat daarmee als organisatie zien dat de mening van jouw ‘crowd’ van groot belang is! De methode kan eveneens worden ingezet om ’Vrienden’ aan te trekken en vrijwilligers te werven. Door het gesprek met hen aan te gaan, je te verplaatsen in wat zij willen en te bepalen wat jij hen kan bieden, zet je al een heleboel stappen in de goede richting. Hoe je die dialoog kan opstarten leer je in deze workshop!

  Tijdens de workshop komen een aantal succesvolle voorbeelden uit de praktijk aan bod. Je wordt meegenomen achter de schermen bij het opzetten van crowdfundingcampagnes, publiekscampagnes en -projecten. 

  Expertise
  De workshop wordt gegeven door Sandra Welters, consulent Musea bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Zij ondersteunt het culturele veld in Limburg onder andere door kennis over crowdfunding te delen en crowdfunding-campagnes te stimuleren en begeleiden. Hierbij wordt ook aangesloten bij het beleid van de Provincie Limburg, waarin een grote rol is weggelegd voor samenwerking, het vergroten van publieksbereik en het stimuleren van cultureel ondernemerschap. Crowdfunding is een nieuwe manier om een organisatie en haar (potentiële) publiek dichter tot elkaar te brengen. 

  Programma
  09.00 uur – 12.30 uur interactieve introductie methode, voorbeelden uit de praktijk & werksessie
  12.30 uur - 13.25 uur lunch
  13.30 uur – 14.00 uur Bezoeken ‘live’ restauratie ‘Capelle Greca’ in het nabijgelegen Museum Romeinse Katakomben en mogelijkheid gesprek met Maureen Bachaus, projectleider crowdfundingcampagne ‘Capella Greca’.

  Datum: vrijdag 21 september 2018 van 09.00 tot 14.00 uur
  Locatie: De Polfermolen, Plenkertstraat 50, 6301 GM Valkenburg aan de Geul. (Parkeergelegenheid aanwezig. Op loopafstand van treinstation Valkenburg). 

  *Afbeelding: Freepik


  Lees meer
 • 28 september 2018 - 11 november 2018samenwerkings activiteit Limburg Foto 2018
  De Fotobond Limburg organiseert tweejaarlijks de fotowedstrijd en -expositie Limburg Foto. De expositie toont het…
  De Fotobond Limburg organiseert tweejaarlijks de fotowedstrijd en -expositie Limburg Foto. De expositie toont het beste werk van Limburgse amateurfotografen die lid zijn van de bond. In 2018 vindt de 25ste editie van Limburg Foto plaats. Tijdens deze jubileumeditie wordt een tentoonstelling georganiseerd met een overzicht van de prijswinnende foto’s van de voorafgaande 24 edities. Daarnaast worden dit jaar niet één, maar twee exposities met het beste werk van Limburgse amateurfotografen georganiseerd. Op vrijdag 28 september a.s. wordt in Kunstencentrum Venlo de eerste expositie geopend en worden de beste inzendingen bekroond met een prijs. De expo in Venlo is t/m 24 oktober te zien. Op vrijdag 26 oktober a.s. wordt de tweede expositie (met hetzelfde werk) geopend in De Domijnen in Sittard. Die avond vindt ook een lezing plaats. De expo in Sittard kan t/m 11 november bezocht worden. Amateurfotografen die willen deelnemen aan Limburg Foto kunnen in de periode 10 t/m 14 september a.s. hun foto’s afgeven bij het Huis.
  Lees meer
 • 05 oktober 2018 - 07 oktober 2018eigen activiteit Limburgse Koordagen 2018: 'Creativiteit vanuit traditie'
  In 2018 vinden de Limburgse Koordagen plaats van 5 t/m 7 oktober in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Het…
  In 2018 vinden de Limburgse Koordagen plaats van 5 t/m 7 oktober in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Het thema van de Limburgse Koordagen is dit jaar ‘Creativiteit vanuit traditie’. In het kader van het Europees jaar van het cultureel erfgoed wil het VNK-Limburg laten zien dat koorzang niet alleen van oudsher een culturele traditie is en tot het erfgoed van ons land behoort, maar ook toekomstgericht is. En de Limburgse Koordagen geven een perfecte gelegenheid om hierbij stil te staan. Het VNK-Limburg nodigt de koren dan ook uit om dit thema te laten terugkomen tijdens hun deelname aan het festival.


  Lees meer
 • 14 oktober 2018 10:00 - 17:00eigen activiteit LBM concertconcoursen 2018
  De concertconcoursen, die sinds 1951 door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) worden georganiseerd,…
  De concertconcoursen, die sinds 1951 door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) worden georganiseerd, leveren een belangrijke bijdrage aan het hoge kwalitatieve niveau waarop de Limburgse muziekverenigingen functioneren. Doel van deze muziekwedstrijden is lidverenigingen de mogelijkheid te bieden om hun muzikale niveau te peilen. De deelnemende lidverenigingen krijgen een rapport dat door een deskundige jury wordt samengesteld en waar aanwijzingen instaan waarmee de muzikale prestaties verbeterd kunnen worden. 

  De LBM Concertconcoursen 2018
  De LBM Concertconcoursen 2018 worden gehouden op zondag 14 en zondag 21 oktober in TheaterHotel De Oranjerie te Roermond. De organisatie is in handen van de LBM met ondersteuning van Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 uit Weert en Koninklijke Harmonie St.-Caecilia uit Swalmen. Juryleden zijn dit jaar Rob Goorhuis, Dick Bolt en Durk Lautenbach. 


  Lees meer
 • 21 oktober 2018 10:00 - 17:00eigen activiteit LBM concertconcoursen 2018
  De concertconcoursen, die sinds 1951 door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) worden georganiseerd,…
  De concertconcoursen, die sinds 1951 door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) worden georganiseerd, leveren een belangrijke bijdrage aan het hoge kwalitatieve niveau waarop de Limburgse muziekverenigingen functioneren. Doel van deze muziekwedstrijden is lidverenigingen de mogelijkheid te bieden om hun muzikale niveau te peilen. De deelnemende lidverenigingen krijgen een rapport dat door een deskundige jury wordt samengesteld en waar aanwijzingen instaan waarmee de muzikale prestaties verbeterd kunnen worden. 

  De LBM Concertconcoursen 2018
  De LBM Concertconcoursen 2018 worden gehouden op zondag 14 en zondag 21 oktober in TheaterHotel De Oranjerie te Roermond. De organisatie is in handen van de LBM met ondersteuning van Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 uit Weert en Koninklijke Harmonie St.-Caecilia uit Swalmen. Juryleden zijn dit jaar Rob Goorhuis, Dick Bolt en Durk Lautenbach. 


  Lees meer
 • 04 november 2018 11:00 - 17:00eigen activiteit InBeeld Netwerkdag 2018
  Een dag in het teken van het maken, exposeren en verkopen van beeldende kunst

  Op zondag 4 november 2018 van…
  Een dag in het teken van het maken, exposeren en verkopen van beeldende kunst

  Op zondag 4 november 2018 van 11.00 – 17.00 uur vindt de allereerste InBeeld Netwerkdag plaats. Glaspaleis SCHUNCK* in Heerlen wordt die dag omgetoverd tot een walhalla voor liefhebbers en beoefenaars van beeldende kunst. Met interviews, lezingen, workshops, rondleidingen, kunstconsulten en een informatiemarkt met professionele kunstkenners, is dit hét moment om je te laten inspireren en te netwerken.

  De InBeeld Netwerkdag is een nieuw, tweejaarlijks initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg. De dag sluit aan bij de InBeeld Prijs voor de beeldende amateurkunst in Limburg. Deze werd in 2017 voor het eerst uitgereikt. Net als de prijs, die in 2019 weer wordt uitgereikt, heeft de InBeeld Netwerkdag het doel om de zichtbaarheid van de beeldende kunst in Limburg te vergroten en niet-professionele beeldend kunstenaars te stimuleren hun talenten verder te ontwikkelen.

  Aanmelden
  Het volledige programma van de gratis toegankelijke InBeeld Netwerkdag wordt begin september a.s. bekendgemaakt. Vanaf dan kun je je ook aanmelden. Reserveer de datum nu alvast in je agenda en houd www.hklimburg.nl/inbeeld in de gaten of schrijf je in voor de beeldende kunst nieuwsbrief via www.hklimburg.nl/nieuwsbrief.

  De InBeeld netwerkdag wordt georganiseerd door het Huis voor de Kunsten Limburg, SCHUNCK* en de Limburgse centra voor de kunsten.

naar de complete agenda…
prikbord
10-07-2018 09:56,

Vacature: koordirigent(e)

Het revuegezelschap: 'theatergezelschap de Houtumse revue' is op zoek naar een koordirigent(e) die hun…

Het revuegezelschap: 'theatergezelschap de Houtumse revue' is op zoek naar een koordirigent(e) die hun koor kan begeleiden in aanloop naar en ten tijde van de uitvoeringen. Het betreft een repetitieperiode van september tot en met januari 2018. Zij repeteren op dinsdagavond. Vanaf oktober zal er ook nog op zondagochtend gerepeteerd worden (in samenwerking met het orkest).


wat verwachten ze:
een enthousiaste koordirigent(e) die de amateur groep zangers en zangeressen kan begeleiden in de ten gehore te brengen liedjes. Zij zingen liedjes in het genre: modern. Ze werken met bekende melodieën met eigen teksten. Repetitieperiode zal plaatsvinden tussen september en januari 2018.Zij repeteren op dinsdagavond van 22.00uur tot 23.00uur en op zondagochtend van 11.30-13.00uur.

wat bieden ze:
een prettige locatie in het gemeenschapshuis van Holtum, Kleine Dries 4, 6123 AL Holtum.
een baan in een theatergezelschap dat al 35 jaar elk jaar een nieuwe uitvoering presenteert
een enthousiaste groep zangers en zangeressen die graag willen leren.

Interesse of vragen? Neem dan contact op met Hub Sanders, via Sanders.hjm@gmail.com of tel. 046-4853528

Lees meer…
11-06-2018 10:02,

Werk mee aan de documentairefilm ‘Heiligdomsvaart'

Werk mee aan de documentairefilm ‘Heiligdomsvaart'

Heb jij gefilmd tijdens de Heiligdomsvaart 2018…
Werk mee aan de documentairefilm ‘Heiligdomsvaart'

Heb jij gefilmd tijdens de Heiligdomsvaart 2018 in Maastricht (met je telefoon/camera/GoPro etc.)? Dan kan jouw materiaal wellicht gebruikt worden in de documentairefilm ‘Heiligdomsvaart’ (werktitel). Producent Kris Förster en regisseur Robin Peeters zijn op zoek naar zo veel mogelijk door bezoekers gefilmd materiaal. De documentairefilm heeft als doel de rol en betekenis van een religieus evenement als de Heiligdomsvaart anno 2018 te onderzoeken. Eigen registraties van het evenement van bezoekers vormen een belangrijk onderdeel van de productie.

Materiaal kan worden aangeleverd via www.facebook.com/heiligdomsvaartdefilm en info@kfproductions.nl (of bellen naar producent Kris Förster: 06-25036123). De uitgekozen fragmenten worden beloond met een vergoeding.
30-04-2018 11:15,

Vacature hbo-stage Kunstbende Limburg seizoen 2018-2019

Kunstbende Limburg biedt ieder seizoen stageplekken aan studenten van het HBO (voltijd stages voor o.a.… Kunstbende Limburg biedt ieder seizoen stageplekken aan studenten van het HBO (voltijd stages voor o.a. studenten van opleidingen als Social Work, Cultureel Maatschappelijke Vorming, NHTV (Vrijetijdskunde), IEMES, Communicatie e.d.). MBO in overleg.

Wil jij stage lopen bij Kunstbende, dé landelijke wedstrijd voor jong- en creatief talent, en deel uitmaken van het jonge, enthousiaste team achter Kunstbende Limburg? Dan werk jij je hele stage lang aan alles rondom de creativiteit van jongeren in de disciplines Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater!

Tijdens je stage ben je, samen met een team, verantwoordelijk voor alle producties en organiseer je Kunstbende Limburg van de eerste deelnemer tot en met het afsluitend feest. We zijn op zoek naar twee collega’s voor de periode begin september 2018 t/m eind maart 2019 (langer/korter evt. i.o.) op het kantoor in Geleen voor een werkweek van 32 uur.

Klik op onderstaande link voor meer info.Lees meer…
04-01-2018 13:04,

Vacature Webredacteur Fotobond Limburg

Voor het onderhouden van de website van de Fotobond Limburg is het bestuur op zoek naar een webredacteur.… Voor het onderhouden van de website van de Fotobond Limburg is het bestuur op zoek naar een webredacteur. Momenteel wordt het onderhoud van de website gedaan door één persoon. De bond wil daar graag een team van maken van minimaal twee personen.

Op de website worden alle activiteiten gepubliceerd die door de Fotobond Limburg worden georganiseerd. Ook worden de exposities van de aangesloten clubs gepubliceerd in een agenda.

Iedere maand worden alle activiteiten gebundeld in een Afdelingsbulletin dat aan alle abonnees wordt gestuurd.

Als je vertrouwd bent met Joomla is dat mooi meegenomen, maar dit is niet strikt noodzakelijk. Het is wel prettig als je handig bent met de computer.

Kijk voor meer info op www.fotobondlimburg.nl. Interesse of vragen? Neem dan contact op met Frans Smets, secretaris van de Fotobond Limburg, via secretaris@fotobondlimburg.nl. 
disciplines

Het Huis voor de Kunsten Limburg komt u op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Het Huis is thuis in al deze disciplines:

organisaties

aangesloten bij het huis:

boerderijenstichting limburg bond heemschut limburg collegium ad mosam dans docenten vereniging limburg directeurenoverleg centra kunsteducatie limburg ensemble ‘88 fashionclash federatie van limburgse mandoline verenigingen federatie van musea in limburg federatie voor amateur symfonie orkesten limburg fotobond limburg gilde van vrijwillige molenaars, afdeling limburg jeugdfonds cultuur limburg keramiek kring limburg kinjer vastelaovend leedjesfestival koninklijk nederlands zangersverbond - limburg koninklijke nederlandse muziek organisatie letterkundig centrum limburg limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap limburgse bond van muziekgezelschappen limburgse bond van tamboerkorpsen limburgse organisatie van audiovisuele amateurs molenstichting limburg monumentenwacht limburg oud limburgse schuttersfederatie pop in limburg raod veur ‘t limburgs samewirkende limburgse vastelaovesvereniginge steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg stichting alphons winters stichting behoud mijnhistorie stichting funerair erfgoed limburg stichting jo hansenprijs voor volkscultuur stichting kruisen en kapellen limburg stichting limburg geïmproviseerde muziek stichting limburgse componisten stichting limburgse kastelen stichting matty niël stichting ondergrondse werken stichting openluchttheaters limburg stichting wereld muziek concours kerkrade studium chorale toneelhuis lfa veldeke limburg verbindend netwerk koorzang limburg werkgroep industrieel erfgoed limburg werkgroep veldgewas
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?